Vad är Förmånsvärde?

Förmånsvärde är värdet på en förmån som en anställd får från sin arbetsgivare.

Hur räknar man ut förmånsvärde?

Enkelt förklarat är förmånsvärde det uppskattade värdet av en viss förmån som den anställde får av sin arbetsgivare istället för att köpa den privat. En förmån kan vara alltifrån friskvård, bilar och mobiltelefoner till mat – helt enkelt all form av ersättning som arbetsgivaren ger den anställde i annat än kontanter och som hjälper till att bekosta en privat levnadskostnad. Förmåner är ofta skattepliktiga, men det finns vissa undantag som bestäms av Skatteverket. Skatteverket tillhandahåller dessutom en bra tjänst med hjälp av vilken du kan räkna ut förmånsvärdet på exempelvis din tjänstebil för att se vilket belopp du måste betala skatt på. Tjänstebilens förmånsvärde avgörs till exempel av bilmodell, årsmodell och eventuell extra utrustning.

Hur mycket ska man skatta på förmånsvärde?

Normalt sätt värderas den skattepliktiga förmånen till dess marknadsvärde och ska motsvara det belopp som du hade fått betala för förmånen om du hade köpt den där du bor eller arbetar. Detta kallas för förmånsgrundande belopp eller förmånsgrundande pris.

Förmånsvärde beräknat med schablonvärdering

För till exempel bil- och kostförmåner beräknas i stället den skattepliktiga förmånens storlek baserat på schabloner. Om du till exempel har förmånen att använda dig av en tjänstebil i ditt arbete ska du som anställd betala skatt för detta. Hur mycket skatt du ska betala beror på schablonbeloppet, förmånsvärdet, vilket fastställs av Skatteverket. Detta förmånsvärde adderas sedan till din lön och därefter kommer din arbetsgivare att betala löneskatt och preliminärskatt precis som vanligt.

Lär dig mer om löner

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.