Vad är Grundavdrag?

Grundavdraget är ett avdrag som automatiskt dras av från en persons beskattningsbara förvärvsinkomst och syftar till att skapa en lägsta gräns för när man börjar betala inkomstskatt.

Varför finns det ett grundavdrag?

Det avdrag som görs från en persons beskattningsbara förvärvsinkomst, såsom lön , arvode eller liknande ersättning, kallas för grundavdrag och gäller för fysiska personer och dödsbon. I praktiken är grundavdrag den lägsta gräns för när en inkomsttagare börjar betala inkomstskatt och beräknas på summan av inkomst av näringsverksamhet efter allmänna avdrag och inkomst av tjänst. För personer med näringsverksamhet så kommer grundavdraget även beräknas på inkomsterna från den verksamheten. Detta avdrag medges automatiskt, så man behöver inte själv begära grundavdrag.

Högre grundavdrag för vissa inkomsttagare

Det grundavdrag som gäller för en viss inkomsttagare visas enligt ett inkomstintervall och dess storlek är knutet till ett prisbasbelopp och avgörs av den fastställda förvärvsinkomsten. Principen med grundavdraget är att det ska undanta en del av inkomsten från skatt och är därför högre i låga inkomstintervaller för att minska skatten för personer med låg eller medelhög inkomst. Som en kompensation för att pensionen inte omfattas av jobbskatteavdraget får även personer som är över 65 år ett högre grundavdrag än andra inkomsttagare. Tabellerna för grundavdrag går att hitta på Skatteverkets webbplats.

Helt eller reducerat grundavdrag

För att få helt grundavdrag måste du ha varit bosatt i Sverige under hela inkomståret, annars får du ett reducerat grundavdrag. Grundavdraget påverkas också av om man är obegränsat eller begränsat skattskyldig, då en person som är obegränsat skattskyldig ska betala skatt för samtliga inkomster i Sverige, medan en obegränsat skattskyldig person endast skattar för vissa inkomster.