Vad är Inkomstskatt?

Inkomstskatt är en skatt som dras av och betalas från all beskattningsbar inkomst vid lönearbete.

Kommunal och statlig inkomstskatt

I Sverige betalar vi kommunal respektive statlig inkomstskatt. Alla skattebetalare betalar först och främst den kommunala inkomstskatten. Hur stor skattesatsen för kommunal skatt är beror på vilken kommun du bor i, och huruvida du är medlem i Svenska kyrkan eller något annat trossamfund. Om du har en oregelbunden lön och din inkomst varierar mellan månaderna, kan du begära jämkning hos Skatteverket. Detta för att arbetsgivaren ska dra mindre skatt än vad som står i skattetabellen. Om du väljer att inte jämka får du tillbaka den överskjutande skatten vid sluttaxeringen efter inkomstdeklarationen har lämnats in. Med en årsinkomst, eller förvärvsinkomst, som är högre än den så kallade brytpunkten ska du även betala statlig inkomstskatt. År 2024 ligger brytpunkten vid en total årsinkomst på 615 300 kr för personer under 66 år, och 707 200 kr för personer över 66 år.

Tre olika principer för inkomstskatt

Man kan dela upp inkomstskatt i progressiv skatt, platt eller proportionell skatt samt regressiv skatt. Den progressiva skatten innebär att du får betala mer i skatt rent procentuellt om du tjänar mer pengar. Det vill säga att procentsatsen som ska betalas i skatt blir högre när lönen blir högre. Den platta eller proportionerliga skatten är en fast procentsats i alla inkomstskikt. Den tredje principen för inkomstskatt är den regressiva som innebär att du får betala mindre skatt rent procentuellt ju större din inkomst är. Regressiv skatt är sällsynt som direkt inkomstskatt, men desto vanligare i form av punktskatter eller moms som i slutändan innebär att höginkomsttagare procentuellt betalar mindre skatt i förhållande till sin inkomst än låginkomsttagare.

Lär dig mer om löner

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.