Vad är Deklaration?

En deklaration är ett årligt dokument som skickas in till Skatteverket. Deklarationen är ett underlag för hur mycket som den fysiska eller juridiska personen intjänat under föregående år och hur mycket som ska betalas i skatt.

Var ska deklarationen skickas in?

Deklarationen ska skickas in en gång per år till Skatteverket. Deklarationen skickas vanligtvis ut i form av en blankett från Skatteverket som inkomsttagaren fyller i och lämnar in under Inkomstdeklaration 1. Deklarationen kan även skickas in via Skatteverkets applikation eller elektroniskt via Skatteverkets hemsida Skatteverket.se.

Deklaration för privatpersoner

Blanketten som Skatteverket skickar ut baseras på bland annat uppgifter från arbetsgivare , bank och försäkringsbolag och är ett förslag som privatpersonen kontrollerar och kompletterar innan den skickas in till Skatteverket.

Deklaration för företag

Företag är även dessa skyldiga att skicka in en årlig deklaration precis som privatpersoner. Tillfället när dessa lämnas in beror på vilken företagsform företaget har. Enskild firma är inte en juridisk person och ska därför deklarera vid samma tillfälle som en privatperson under Inkomstdeklaration 1. För aktiebolag och ekonomiska föreningar som båda är juridiska personer deklarerar bolagen under Inkomstdeklaration 2. För stiftelser och ideella föreningar samt handelsbolag som också är juridiska personer gäller inkomstdeklaration 3 respektive inkomstdeklaration 4.

Vad ska företagets deklaration innehålla?

Företagets deklaration ska innehålla hur mycket som företaget tjänat under året och hur mycket skatt företaget ska betala. När uppgifterna skickats in fastställer Skatteverket företagets slutgiltiga skatt .

När ska deklarationen skickas in?

För privatpersoner och enskilda firmor är sista datumet att skicka in Inkomstdeklaration 1 vanligtvis i början av maj. För juridiska personer som aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser, ideella föreningar och handelsbolag som alla är juridiska personer beror deklarationsdatumet på företagets räkenskapsår.

I vår guide håller vi dig uppdaterad med årets deklarationsdatum för olika bolagsformer.

Lär dig mer om bokföring

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring - arbeta själv med automatiserade program och tjänster och/eller med en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill vill lära dig bokföringens grunder.