Vad är Insufficiens?

Insufficiens råder när skulderna är större än tillgångarna. Det betyder dock inte att gäldenären är i ekonomiskt obestånd, insolvens, om skulderna är långfristiga.

Insufficiens och insolvens

Insufficiens i ekonomiska sammanhang betyder att ett företags eller en privatpersons skulder överstiger tillgångarna . Gäldenären har alltså inte tillgångar att betala skulderna med men det innebär inte att gäldenären är insolvent. Insolvens, eller ekonomiskt obestånd, har att göra med om skulderna är kortfristiga eller långfristiga. Ett företag är insolvent när betalningsförmåga saknas och denna betalningsförmåga inte bara är tillfällig. Insolvens kan leda till att företaget sätts i konkurs . Insufficiens betyder att skulderna är större än tillgångarna utan att närmare kontrollera betalningsförmågan. Ett företag i en stark tillväxtfas kan till exempel drabbas av insufficient. Det är långsiktigheten på skulderna som bestämmer om företaget är i ekonomiskt obestånd eller har en tillfällig insufficiens. Det är inte alltid enkelt att avgöra vilket som är fallet men om företagets betalningsoförmåga sträcker sig över en längre tid är det mer troligt att företaget är insolvent. Ett aktiebolag måste upprätta en så kallad kontrollbalansräkning när eget kapital är mindre än halva aktiekapitalet . Det är ett sätt att skydda företagets kapital när intäkterna inte täcker kostnaderna.

Hur kan företag hantera insufficiens?

Driver du ett företag med tillfällig betalningsoförmåga kan du kontakta dina fordringsägare och föreslå en förlängning av betalningstiden eller en avbetalningsplan. Det är viktigt att aldrig ignorera betalningssvårigheter då detta kan leda till att företaget får betalningsanmärkningar vilket påverkar kreditvärdigheten negativt. Detta kan till exempel försvåra möjligheterna att få lån, teckna hyreskontrakt och göra avbetalningsplaner.

Lär dig mer om fakturering

Det bästa med företagande är att få betalt, men hur går det till i praktiken? Vi har skapat en guide om fakturering där vi reder ut begreppen och förklarar allt du behöver veta om fakturor och fakturering.