Vad är Joint venture?

Joint venture innebär att två eller flera företag samarbetar i ett gemensamt bolag, reglerat genom avtal eller samägande av tillgångar för att dela på risker och vinster.

Läs mer om joint venture

Köp av andra företag eller organisk tillväxt

Joint venture innebär att två eller flera företag går samman genom avtal för att driva en verksamhet tillsammans. Genom att samarbeta delar man på riskerna. Joint venture kan till exempel vara fördelaktigt när ett företag vill etablera sig på en ny marknad där ett nära samarbete med en lokal partner kan gynna uppstarten. Syftet med en joint venture är att man delar riskerna, men istället för att investera i aktier i ett redan befintligt bolag innebär en joint venture att man även samarbetar genom olika avtal. Man kan vara antingen en passiv eller aktiv ägare i ett joint venture, som ibland även kallas samriskföretag, samarbetsbolag eller konsortier.

Olika typer av joint venture

Den vanligaste formen av joint venture är när två eller flera företag startar ett nytt företag tillsammans och delar på beslutfattandet, riskerna och eventuella vinster. Joint venture-parterna upprättar avtal där man gör överenskommelser om hur de ska agera i olika situationer. En joint venture kan även vara en allians mellan två bolag där omfattande samarbetsavtal styr hur samarbetet ska fungera. Den sista typen av joint venture kallas ibland för gemensamma tillgångar och innebär att företagen samäger tillgångar och resurser.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.