Vad är Källskatt?

Källskatt är den skatt som en arbetsgivare betalar i preliminärskatt för den anställde baserat på dennes bruttolön, eller den skatt som dras vid källan till en inkomst.

Källskatten infördes samtidigt som personnumret

I Sverige infördes källskatten den 1 januari år 1947, samtidigt som personnumret. Syftet var att göra arbetsgivaren skyldig att dra av den preliminära skatten från de anställdas löner och sedan betala in dessa pengar till Skatteverket. För att förklara begreppet vidare kan källskatt beskrivas som den skatt som dras vid källan till inkomsten .

Kupongskatt är en källskatt

I Sverige pratar man även om källskatt på utdelningar till aktieägare som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Denna typ av källskatt kallas för kupongskatt och gäller personer som har fått utdelning från svenska aktiebolag , alternativt andelar i svenska värdepappersfonder eller specialfonder, och samtidigt är skattskyldiga eller fast bosatta utomlands. Kupongskatten betalas till Skatteverket av bolaget som lämnar utdelningen, men i vissa fall direkt av den personen som har fått utdelningen. Om det inte finns skatteavtal som begränsar Sveriges beskattningsrätt gentemot mottagarens hemvistland, ska 30 % av utdelningsbeloppet betalas i kupongskatt. Det finns bestämmelser om skyldigheterna att redovisa utdelningar och eventuella kupongskatter i kupongskattelagen respektive kupongskatteförordningen. Du kan också få rättslig vägledning gällande kupongskatt på Skatteverkets hemsida.

Källskatt i Finland

Källskatt används även i en bredare bemärkelse, till exempel i Finland där man använder begreppet för att beskriva begränsad skattskyldighet. Detta gäller personer som endast är tillfälligt skattebetalande. Reglerna för källskatten innebär i regel att den som endast arbetar tillfälligt i Finland måste betala högre skatt än andra.

Lär dig mer om skatter och moms

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.