Vad är Koncern ?

Benämning för ett moderbolag och dess dotterbolag ihop.

Läs mer om koncern