Vad är Konkurrensmedel?

Sätt som företagen använder för att öka sin konkurrensförmåga.

För att öka konkurrensförmågan på marknaden använder företag olika konkurrensmedel som ofta sammanfattas med fyra kategorier som börjar på bokstaven p: produkt , pris , plats och påverkan. Dessa fyra kombineras på olika sätt för att hitta en optimal marknadsföringsmix. De fyra p:na förknippas ofta med amerikanen Philip Kotler, författare och professor i marknadsföring. Ibland lägger man även till mer interna processer som personal, produktion och påtaglighet, då dessa också är viktiga konkurrensmedel.

Produkt, pris, plats och påverkan – De fyra p:na

Det första p:et står för produkt. Produkten, en vara eller tjänst, hänger nära samman med företagets affärsidé. En produkt ska svara på kundens behov och utformas därefter. Här tittar man även på produktmixen och om det går att skapa merförsäljning genom att kombinera olika produkter tillsammans. Produktens pris baseras på flera faktorer, till exempel tillverkningskostnader, konkurrenternas pris, rabatter, betalningsvillkor och kundernas upplevelse av vad produkten är värd. Plats syftar på var och hur försäljningen sker och påverkas till exempel av lagrets placering, lagernivå, administrativa rutiner och distributionskanaler. Sker försäljningen via direkt eller indirekt försäljning, via säljagenter eller grossister , i detaljhandeln eller i en webbutik? Det sista p:et står för påverkan och syftar på aktiviteter för att nå kunder, det vill säga olika typer av marknadsföring.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.