Vad är Konsument?

En konsument är en privatperson, en fysisk person, som köper en vara eller tjänst. I en vidare definition är en konsument en slutförbrukare av en vara eller tjänst.

Konsumenten köper varor och tjänster

En konsument är en fysisk person som köper en produkt från någon som bedriver näringsverksamhet. Konsumentköplagen gäller när en konsument köper en produkt av en näringsidkare. Köparen och näringsidkaren ingår då ett avtal. När en konsument köper en produkt av en annan konsument eller när två näringsidkare handlar med varandra gäller istället köplagen. Konsumentverket och konsumentombudsmannen, förkortas KO och är en statlig myndighet, bevakar marknaden och ser till att de lagar som finns för att skydda konsumentens rättigheter följs. Konsumentverket arbetar bland annat med tillsyn mot företag, varors och tjänsters säkerhet och oberoende vägledning till konsumenter. KO kan även försvara en konsuments intresse mot ett företag i domstol. Andra lagar som finns för att skydda konsumenten är bland annat paketreselagen, marknadsföringslagen, konsumentkreditlagen, e-handelslagen och produktsäkerhetslagen.

Kommunal konsumentvägledning

Många kommuner i Sverige erbjuder även sina invånare en konsumentvägledning. Till den kan du som kommuninvånare vända dig för att få information och stöd. Detta kan vara särskilt viktigt för personer med särskilda behov, såsom olika typer av funktionsnedsättningar och språksvårigheter. En konsumentvägledare kan hjälpa konsumenten med att reklamera en produkt, upplysa om rättigheter och skyldigheter, tolka avtal och i vissa fall inta en medlande position mellan en konsument och ett företag . Många kommuner försöker också att arbeta med förebyggande kunskap om konsumenträtt, marknadsföring och privatekonomi samt rådgivning till företag, föreningar och unga om vad miljömässigt hållbar konsumtion är.