Vad är Konsumenttjänstlagen?

Konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför en tjänst åt en konsument och är till största del tvingande till konsumentens förmån.

Då gäller Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen gäller när en privatperson köper en tjänst av ett företag och inkluderar arbete på såväl lösa saker, till exempel reparationer av din tv eller bil, som arbete på fasta saker, till exempel nybyggnationer, renoveringar eller måleriarbeten på byggnader och mark. Konsumenttjänstlagen gäller också vid förvaring av lösa saker, till exempel om du betalar ett företag för magasinering av bil, båt eller möbler. Exempel på tjänster som faller utanför Konsumenttjänstlagen är transportuppdrag, tillverkning av saker eller behandling av djur eller personer. Detta eftersom nämnda exempel inte avser arbete på eller förvaring av lösa och fasta saker. Konsumenttjänstlagen gäller heller inte vid köp av tjänster mellan två företag.

Exempel på vad som gäller för köparen

Konsumenttjänstlagen är till största del tvingande till köparens förmån, vilket betyder att säljaren inte får erbjuda sämre villkor än vad lagen säger. Om tjänsten anses vara felaktig har köparen rätt att reklamera den inom tre år efter avslutat arbete. För arbete på fasta saker, såsom byggnader och mark, har köparen rätt att reklamera alla fel som upptäcks inom tio år. Köparen har även rätt att hålla inne en del av betalningen, få avdrag på priset, kräva att felet rättas eller häva avtalet om tjänsten är felaktig. Har felet orsakat annan skada har köparen dessutom rätt till ersättning.

Exempel på vad som gäller för säljaren

Skulle köparen avbeställa tjänsten innan den har blivit slutförd har säljaren rätt till ersättning för den del av arbetet som redan har utförts. Skulle köparen inte betala för tjänsten enligt avtalad tid har säljaren dessutom rätt att ställa in kommande arbete till dess att köparen betalar. I och med att säljaren inte har kunnat ta på sig något annat arbete under tiden har denne också rätt till ersättning för förlorad inkomst .

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.