Vad är Kontering?

Kontering innebär att man bokför en affärshändelse och noterar vad som hänt i företaget.

I ett företag finns olika typer av kostnader och intäkter. När man konterar något för man in intäkter och kostnader på olika konton. Detta gör man för att enklare kunna få fram rapporter för verksamhetsresultatet . Enligt Bokföringslagen måste alla affärshändelser som utförs i ett företag konteras. Även försäljning och utförda jobb är sådant som ska konteras. För att få en bättre översikt i bokföringen är det praktiskt att ha olika konton för olika typer av intäkter och kostnader.

Hur många konton används vid kontering?

Vanligtvis används tre konton vid kontering; bankkontot, momskontot och ett underkonto för den vara som köps eller säljs. Handlar det om momsfri försäljning används endast bankkonto och underkontot. För att särskilja på inkomster och utgifter är det bra att numrera olika konton. Vanligtvis följer företag en grundkontoplan som ser lite olika ut beroende på vilken verksamhet det rör sig om. Kontona som finns i grundkontoplanen är uppdelade i olika kategorier. Det är bland annat möjligt att skilja på olika varor som säljs. Ibland kan det vara av intresse att se exakt vilken mängd som sålts av en viss vara. Genom att då skapa ett underkonto där endast en specifik vara bokförs är det enklare att följa utvecklingen av just den varan.

Kontering med dubbel bokföring

Dubbel bokföring innebär att man bokför en affärshändelse två gånger. Man använder sig av debet och kredit som utgör två sidor av ett bokföringskonto. På debetsidan konterar man sådant som tillför verksamheten resurser, dvs tillgångar. Kostnader konteras också i debet. Den andra sidan är kredit, vilket visar varifrån företaget får sina resurser, dvs skulder och eget kapital. Intäkter konteras också i kredit. Summan av debet och kredit ska bli noll. Om summan inte är noll har något blivit bokfört felaktigt.

Lär dig mer om bokföring

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring på; arbeta själv, automatiserat eller med en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill vill lära dig bokföringens grunder.