Vad är Kredit?

Credit

Kredit är höger sida av ett bokföringskonto.

Relaterade ord

Debet

Mer om Kredit

Kredit är höger sida av ett bokföringskonto

Kredit och debet är två termer som används vid bokföring. Varje gång en transaktion genomförs i ett företag skapas en affärshändelse som måste bokföras. Kredit är höger sida av ett bokföringskonto och visar var pengar kommer från medan debet är vänster sida och visar var pengar kommer in. Varje affärshändelse bokförs både i kredit och debet och kallas för dubbel bokföring. När ett belopp bokförs i kredit kallas det för kreditering.

Vad händer när ett konto krediteras?

Vad som händer med konton när ett konto krediteras beror på vilket typ av konto det är.

  • En tillgång ökar i debet och minskar i kredit.
  • En skuld minskar i debet och ökar i kredit.
  • En intäkt minskar i debet och ökar i kredit.
  • En kostnad ökar i debet och minskar i kredit.

Mer information om debet och kredit

Lär dig mer och se exempel på hur debet och kredit används i vår guide.

Behöver du hjälp med ditt företag?

Hitta en redovisningsbyrå nära dig
Illustration av livboj

Vad tyckte du om den här sidan?