Vad är Lösöre?

Lösöre är fysiska ägodelar i en bostad eller arbetslokal. I begreppet lösöre ingår dock inte till exempel pengar, värdepapper och fordringar.

Lösöre är inte samma sak som lös egendom

Lösöre brukar enkelt definieras som saker man tar med sig när man flyttar. Exempel på lösöre är möbler, böcker, verktyg, maskiner, kläder och husgeråd. Lösöre ingår i begreppet lös egendom. Allt som definieras som lösöre är lös egendom men all lös egendom är inte lösöre. I begreppet lös egendom omfattas nämligen inte bara fysiska saker utan även till exempel pengar, värdepapper, fordringar, hyresrätter och patent . Med fast egendom avses själva fastigheten. Fast egendom definieras i jordabalken och utifrån definitionen på fast egendom definieras lös egendom. Köp av lös egendom regleras i köplagen och konsumentköplagen.

Lösöre och försäkringar

Både privatpersoner och företag kan försäkra sitt lösöre och få ut ersättning vid till exempel inbrott eller brand. En ändamålsenlig försäkring är en stor trygghet och därför är det viktigt att regelbundet kontrollera sina försäkringsskydd. De flesta försäkringsföretag erbjuder lösöresförsäkringar som täcker till exempel möbler, maskiner, verktyg, inventarier och omsättningstillgångar . När du tecknar en lösöresförsäkring räknar du samman det sammanlagda värdet av ditt lösöre. Uppger du ett för lågt belopp kan du bli underförsäkrad vilket kan leda till en för låg ersättning vid skada.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.