Vad är Patent?

Ett patent ger en ensamrätt på att dra kommersiell nytta av en uppfinning.

Ett patent är en ensamrätt

Ett patent innebär att patentinnehavaren har ensamrätt på att dra kommersiell nytta av en uppfinning under en begränsad tid. Det betyder att ingen annan utan patentinnehavaren har tillåtelse att använda uppfinningen för tillverkning, försäljning eller import .

Hur söker man patent?

Ett patent skyddar tekniska lösningar. Innan du söker patent bör du kontrollera att uppfinningen är ny och se till att den hålls hemlig i och med att det inte får vara känd när ansökan lämnas in. För att ansökan ska beviljas ska uppfinningen ha uppfinningshöjd. Den måste väsentligt skilja sig från tidigare uppfinningar, kunna tillverkas industriellt och vara reproducerbar. För att patent ska gälla måste du betala in en årsavgift. Som längst gäller det i 20 år. PRV, Patent och registreringsverket, är en internationell patentmyndighet, vilket betyder att du kan söka patent hos PRV även när du vill skydda din uppfinning utomlands.