Vad är Marknadsföringslagen?

Marknadsföringslagen finns till för att förhindra aggressiv eller vilseledande marknadsföring. Konsumentverket övervakar att lagen följs.

Läs mer om marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen ska skydda konsumenterna

Företag använder sig av olika aktiviteter, marknadsföring, för att nå ut med sina erbjudanden till befintliga och potentiella kunder. Marknadsföringslagen (MFL) syftar till att skydda konsumenternas intressen vid marknadsföring av produkter såsom varor och tjänster. Lagen ställer olika krav på marknadsföringen och ska motverka bland annat aggressiv och vilseledande marknadsföring. I marknadsföringslagen finns också särskilda regler som gäller vid till exempel reklamidentifiering, konkursutförsäljningar, realisationer och utförsäljningar. Marknadsföringslagen reglerar alltså hur och var företag får marknadsföra sina produkter och vem marknadsföringen får vända sig till. Marknadsföringslagen inkluderar inte diskriminerande och nedvärderande marknadsföring, politiskt material, konst och redaktionella texter. De flesta fall som marknadsföringslagen tillämpas för handlar om vilseledande reklam som innehåller felaktiga påståenden, utelämnande av viktig information samt antydningar och oklarheter. Marknadsföringslagen tar särskild hänsyn till vilseledande reklam som vänder sig till svaga grupper i samhället, till exempel barn och personer med sjukdomar och hälsoproblem. Det finns även annan konsumentskyddande lagstiftning, bland annat prisinformationslagen och konsumentkreditlagen, som kompletterar marknadsföringslagen.

När marknadsföringslagen inte följs

Om marknadsföraren (oftast ett företag) och andra medverkanden, till exempel en reklambyrå, gör överträdelse av marknadsföringslagen kan de straffas med olika förbud och ålägganden. I lagen finns ”en svart lista” med 31 förbjudna metoder. Överträdelser kan även förenas med vite, avgifter och skadestånd och i allvarligare fall kan till och med åtal väckas. Mål enligt marknadsföringslagen prövas i Marknadsdomstolen (MD). Läs mer om det på riksdagens webbplats.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.