Vad är Mervärdesskatt?

Mervärdesskatt, eller moms, är en skatt som tas ut på försäljning av varor och tjänster. Mervärdesskatten regleras av staten och läggs på vid konsumtion, när en person handlar något. Både konsumenter och företag betalar mervärdesskatt, dock har företag möjlighet att göra avdrag för ingående moms.

Om du driver en verksamhet ska du i de flesta fall momsregistrera dig hos Skatteverket. Först då har du möjlighet att få tillbaka momsen på varor du köper. Varje företag får ett unikt momsregistreringsnummer . Internationellt kallas detta nummer för VAT-nummer (VAT: value-added tax). Ett företag köper in varor och inventarier till verksamheten, alltså produkter som är avsedda att användas i företagets produktion eller administration. Det handlar vanligtvis om möbler, kontorsinredning, datorer och fordon, men även material till produktionen. Den ingående momsen är inte en kostnad för företaget eftersom man kan göra avdrag för den mot sin utgående moms. Det är alltid viktigt till att spara samtlig dokumentation för inköp man gör till firman .

Ingående och utgående mervärdesskatt

Det gäller att ha koll på ingående och utgående mervärdesskatt när du driver eget företag. Den ingående mervärdesskatten är den moms du betalar i samband med ett inköp. Denna summa (vanligtvis 25 procent) får du alltså tillbaka av staten senare genom att dra av den mot utgående moms. Utgående moms är den moms som du själv lägger på priset på varor eller tjänster du säljer. Momsen som dina kunder betalar till dig ska du betala in till Skatteverket efter avdrag för ingående moms.

Lär dig mer om skatter och moms

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.