Vad är Momsregistreringsnummer?

Momsregistreringsnummer (VAT) är ett unikt nummer som Skatteverket delar ut för alla som registreras för redovisning av moms.

Vad är ett momsregistreringsnummer?

Momsregistreringsnummer är en form av momsnummer som används vid handel mellan företag i EU-länder. Skatteverket delar ut ett momsregistreringsnummer till alla som registrerar sig för moms . Enligt mervärdesskattelagen ska momsregistreringsnumret anges på fakturor och kvitton . Momsregistreringsnumret kallas i internationella sammanhang för VAT-nummer.

Hur är ett momsregistreringsnummer uppbyggt?

Momsregistreringsnumret är uppbyggt på organisationsnumret för juridiska personer medan för enskilda näringsidkare bygger det på personnumret. Ett svenskt momsregistreringsnummer innehåller 14 siffror och börjar alltid med landskoden SE samt avslutar med 01, kan exempelvis se ut enligt följande: SE99999999999901. Ett godkänt momsregistreringsnummer får inte innehålla bindestreck, punkter eller mellanslag. Andra länder kan ha andra format, men formaten baseras vanligtvis på en landskod och organisationsnumret.

Varför finns momsregistreringsnummer?

Numret används för att identifiera ett momsskyldigt företag i internationella sammanhang, och för att göra det lättare för skattemyndigheten i respektive land att bokföra momsen korrekt. Numret är en form av id-kort, som skyddar mot bland annat bedrägeri.

Så fungerar momsregistreringsnummer

När du som företagare köper en vara eller tjänst utanför Sverige men inom EU, ska du alltid uppge ditt momsregistreringsnummer för att du ska kunna betala utan moms. I sådana fall råder det omvänd skattskyldighet – det vill säga att det är ditt ansvar att redovisa och betala momsen i Sverige. Om du säljer en vara eller tjänst utanför Sverige men inom EU, måste du begära momsregistreringsnummer av köparen för att få fakturera utan moms. Du är fortfarande skyldig att redovisa försäljningen i din momsdeklaration .

Måste ett företag ha ett momsregistreringsnummer?

Ja, om beskattningsunderlaget är mer än 30 000 kronor per beskattningsår, eller har varit mer än 30 000 kronor någon gång under de två föregående åren. Beskattningsunderlag är det belopp som momsen läggs på. Är det lägre än 30 000 har företaget momsbefrielse, vilket innebär att det kan välja om det vill redovisa moms eller ej. Överstiger företaget 30 000 kronor under innevarande år, har det inte längre momsbefrielse; en anmälan om redovisning av moms ska då göras till Skatteverket. Det finns dock undantag, både för momsbefrielse och momsregistrering. Du hittar mer information om undantagen på Skatteverket.

Hur tar jag reda på kundens momsregistreringsnummer?

Kundens momsregistreringsnummer får du be om. Har era företag tidigare sålt eller köpt varor mellan er, står det på kvittona och fakturorna. Om kunden inte är momsregistrerad ska du ta ut svensk moms på fakturan. Momsregistreringsnummer från EU-länder kan du dubbelkolla – dels så att de uppgetts rätt av kunden, dels så att de är giltiga – genom VIES (VAT Information Exchange System) på Europeiska kommissionen.