Vad är Nettopris?

Nettopris är priset exklusive moms, eventuella rabatter och andra avgifter.

Netto- och bruttopris

Det är viktigt för företag att skilja mellan nettopris och bruttopris för att undvika missförstånd vid köp och försäljning av varor och tjänster. Netto är ett belopp, en summa, ett värde eller en vikt efter avdrag. Nettopris visar därför priset på en vara eller tjänst när tillämpliga skatter, avgifter eller andra kostnader inte är inkluderade. Brutto används för att beskriva ett belopp, en summa, ett värde eller en vikt före avdrag. Bruttopris avser därför priset före till exempel skatter och rabatter dragits av.

Nettopris och moms

Vid köp av varor och tjänster betalas alltid en mervärdesskatt, moms, till staten. När privatpersoner köper en vara eller tjänst är momsen normalt redan inkluderad i priset. Det är företaget som säljer varan eller tjänsten som ansvarar för att momsen deklareras och betalas in till staten. Bruttopris är priset för varan eller tjänsten inklusive moms. Det är detta pris som köparen, oavsett om köparen är en privatperson eller ett företag, betalar. Företaget betalar sedan in momsen till Skatteverket. Nettopriset är alltså priset för varan eller tjänsten exklusive moms och priset som företaget kan räkna som en intäkt . Nettopriset anges vanligtvis i en prislista mellan företag, men visar alltså inte det totala priset eftersom moms, avgifter eller eventuella rabatter inte räknats in.

Andra sammanhang där netto och brutto förekommer

Netto och brutto är termer som ofta används i ekonomiska sammanhang och vid köp och försäljning av varor och tjänster. Som vi redan har sett skiljer man på nettopris och bruttopris. Även i samband med vikter används begreppen netto och brutto. Ta till exempel en konservburk. Nettovikten eller nettovolymen beskriver livsmedlets vikt eller volym. I bruttovikten däremot är även förpackningens vikt inkluderad. Netto och brutto används också i samband med löner. I bruttolönen inkluderas bland annat sociala avgifter, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt. Vid en löneförhandling är det bruttolönen som diskuteras. Nettolönen är den summan som arbetstagaren får på sitt lönekonto. Man talar också om till exempel bruttomarginal , bruttovinst och nettoomsättning .

Lär dig mer om skatter och moms

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket eller för lite i skatt. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.