Vad är Oligopol?

Oligopol är en marknadsform där endast ett fåtal företag säljer en viss typ av produkt eller tjänst.

Läs mer om oligopol

Flera aktörer styr marknaden

När en marknad kontrolleras av endast ett fåtal aktörer uppstår en situation som kallas för oligopol. Det är en marknadsform där en mindre grupp företag, som benämns som oligopolister, dominerar en hel marknad och kallas ibland också för fåtalskonkurrens. Till skillnad från marknadsformen monopol, där endast en aktör erbjuder en viss typ av produkt och därmed styr priset för denna, är det minst två företag som kontrollerar marknaden i ett oligopol. En marknad med monopol kan ge säljaren en högre vinst, medan en marknad med fri konkurrens i regel innebär att priserna pressas till köparens fördel.

Håller sig till en viss prisnivå

När ett fåtal större företag erbjuder liknande produkter eller tjänster kan varje enskilt företag i viss mån styra över priserna och kvantiteterna på marknaden. Detta gör att konkurrensvillkoren påverkas för konkurrenterna, och ett tydligt exempel på denna konkurrens är bensinmarknaden. Där dominerar ett fåtal företag marknaden och det är då dessa som kontrollerar bensinpriset, samtidigt som de följer varandra och håller prissättningen på en viss nivå. De olika företagen är alltså ömsesidigt beroende av varandras beslut. Det är dock svårt att uppnå en så kallad perfekt konkurrens och företagen behöver ofta gissa sig till konkurrenternas nästa steg och därefter anpassa sig efter dessa.

Förbjudet med priskarteller

Ett oligopol där företagen har gått samman i smyg för att medvetet komma överens om priserna för vissa produkter eller tjänster kallas för kartell. Karteller kan strypa den fria konkurrensen och detta, liksom med all typ av koordinerad prissättning, är förbjudna i de flesta utvecklade länder.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.