Vad är Retentionsrätt?

Retentionsrätt innebär att en borgenär kan hålla kvar lös egendom tillhörande en gäldenär som säkerhet för en obetald fordran.

Retentionsrätt – en säkerhet

Retentionsrätt betyder att en borgenär kan behålla lös egendom som tillhör gäldenären men finns i borgenärens besittning tills dess att fordran är betald. Retentionsrätt liknar det vi i dagligt tal brukar kalla för pant . Lös egendom är tillgångar som inte är fast egendom. Till fast egendom räknas fastigheter och mark. Lös egendom kan till exempel vara ett smycke eller en bil. Retentionsrätten är en säkerhet för borgenären och fungerar som ett påtryckningsmedel för att få betalning av fordran .

Borgenären får inte sälja den lösa egendomen som tillhör gäldenären för att på så sätt få betalt för sin fordran. Från denna regel finns dock undantag för näringsidkare , enligt lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats. En näringsidkare får under vissa förutsättningar sälja en kunds egendom för att få betalt på sin fordran. Retentionsrätten gäller inte mellan företag, business to business , om inte parterna har avtalat detta.

Exempel på retentionsrätten

En kund med trasiga skor lämnar in dem för lagning till en skomakare. Skomakaren kan då behålla skorna tills kunden har betalt för att skorna är lagade. Skorna är i detta fallet ett exempel på lös egendom. Ett annat exempel är en bilverkstad som håller kvar ett fordon som lämnats in för reparation tills kunden betalat fordran. Verkstaden har då också rätt att ta ut en extra ersättning för förvaringen av fordonet. Däremot får verkstaden inte hålla kvar fordonet för andra eventuella skulder som kunden kan ha till företaget.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.