Vad är Revision?

Revision är en oberoende granskning och bedömning av ett företags redovisning och förvaltning.

Vad innebär revision?

En revisor har till uppgift att göra en revision av bolaget eller föreningen vilket kan ses en kvalitetssäkring av den information som bolaget eller föreningen lämnat till marknaden genom årsredovisningen . Vid granskningen ger revisorn ett oberoende uttalande om förhållandena i verksamheten. En revisor fastställer sin granskning om bokföringen i en revisionsberättelse . I den ska det framgå om bokföringen är uppställd enligt de krav som lagen anger.

Revisionens olika delar

Revisionen kan delas in i fyra olika delar som tillsammans bildar en process som genomförs under året. Den första delen handlar om planering av uppdrag som följs av en löpande granskning. Den tredje delen är granskning av bokslut och sista delen är granskning av årsredovisning.