Vad är Royalty?

Royalty är ett slags ersättning till innehavare av immateriella rättigheter, som till exempel upphovsmän, varumärkesägare och patenrättsinnehavare, och betalas ut för att nyttja ett verk eller använda ett patent.

Yrken där royalties är vanligt förekommande

Bland yrken som ofta har inkomster i form av royalties finns kompositörer, författare, uppfinnare, konstnärer och fotografer. För att få rätten att använda ett musikstycke eller tjäna pengar på en bok eller uppfinning kan man utifrån ett licensavtal betala för denna rättighet till rättighetsinnehavaren. Royalties kan betalas direkt till innehavaren i form av en engångssumma och dessutom betalas ut efterhand med hänsyn till hur mycket intäkter som intjänats på verket vid försäljning.

Villkoren för royalties regleras i ett licensavtal

Hur stor en royalty är beror på flera olika faktorer. Den kan betalas ut som en fast engångssumma, alternativt beräknas beroende på hur stor försäljningen blir, hur mycket verket används eller antal tillverkade produkter . Det är vanligt att en royalty beräknas som en procentsats på intäkterna vid försäljning, men ofta betalar licenstagaren dessutom en engångssumma initialt. Alla villkor för hur mycket som ska betalas, hur det ska betalas och när det ska betalas finns reglerade i ett så kallat licensavtal som skrivs under av både licensgivare och licenstagare – det vill säga den som äger rättigheterna respektive den som vill använda dem.

STIM distribuerar royalties till upphovsmän inom musik

STIM är en svensk förvaltningsorganisation för just upphovsrätt som både tar betalt för utnyttjandet av verk, samt betalar ut ersättning till sina medlemmar. Medlemmarna består av upphovsmän inom musikgenren, såsom kompositörer, textförfattare, verkarrangörer och musikförlag. STIM fungerar som en distributör av royalties.