Vad är Segment?

Segment betyder att något är avskuret. Segmentering är en marknadsföringsstrategi för att dela upp kunder i olika målgrupper.

Marknadssegmentering – ett effektivt verktyg

Segment används inom flera olika discipliner. Det är till exempel en geometrisk, biologisk och språkvetenskaplig term. Vi kommer här att beröra segmentering som en marknadsföringsstrategi. Segmentering är en teknik för att identifiera och dela upp individer och företag som liknar varandra och har samma behov och köpkriterier inom grupper. Dessa grupper kallas för segment. Utifrån en marknadssegmentering kan företag analysera och skapa erbjudanden till olika segment. Med en förståelse för segmentens behov och val kan man formulera budskap som matchar segmentets olika preferenser. En marknadssegmentering kan även vara ett bra verktyg inom företaget för att skapa en samsyn om vilka målgrupper som är mest effektiva att arbeta mot. En marknadssegmentering är ett omfattande arbete som ofta görs med stöd av till exempel olika marknads- och kundundersökningar. När ett företags segment väl är identifierade blir det mer effektivt att rikta erbjudanden och genomföra olika marknadsåtgärder.

Olika typer av marknadssegmentering

I en målgruppssegmentering, även kallad kundsegmentering eller konsumentsegmentering, delar man upp marknaden eller kunderna i olika målgrupper. Det kan till exempel vara geografiska och demografiska grupper men även livsstilsegmenteringar, attitydsegmenteringar och kulturella segmenteringar. I en behovssegmentering försöker man identifiera mönster i behov och beteende hos sina målgrupper och varför vissa varumärken och produkter väljs av en marknad.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.