Lön|Driva Företag|10 May 2021|Uppdaterad: 5 July 2022

Semestertillägg eller semesterersättning – vad är skillnaden?

En man som sitter med en dator
Semestertillägg och semesterersättning kan vara lite kluriga att hålla isär. Kort förklarat är semestertillägg ett tillägg man får på månadslönen när semesterlönen beräknas enligt sammalöneregeln. Semesterersättning är den ersättning som betalas ut när en anställning upphör och det finns betalda semesterdagar “till godo”, eller vid en anställning som är kortare än tre månader. Vi förklarar mer i texten!

Semestertillägg eller semesterersättning – vad är skillnaden?

Semestertillägg ingår i semesterlönen enligt semesterlagens sammalöneregel (mer om den nedan) och är ett extra tillägg utöver grundlönen vid semesterledighet. För att få betald semester (semesterlön) måste en anställd ha tjänat in sina semesterdagar under det som kallas intjänandeåret. Det är även möjligt att tjäna in och ta ut semester under samma år, vilket då kallas sammanfallande intjänandeår och semesterår.

Läs mer om semestertillägg.

Semesterersättning är en ersättning för de semesterdagar som den anställde har intjänade men inte tagit ut när en anställning upphör, eller för en anställning kortare än tre månader där semesterledighet inte läggs ut.

Läs mer om semesterersättning.
 

Räkna ut semestertillägg

Semesterlagens huvudregel är att sammalöneregeln ska gälla vid beräkning av semesterlön. Regeln innebär att den anställde vid uttag av semester behåller sin vecko- eller månadslön och får ett semestertillägg per uttagen dag.

Sammalöneregeln och semestertillägg

Sammalöneregeln ska alltså tillämpas vid beräkning av semesterlön för anställda som har vecko- eller månadslön. Semesterlönen beräknas enligt följande.

  • Den vid semestertillfället aktuella vecko- eller månadslönen och eventuella fasta lönetillägg (till exempel jour- eller skifttillägg)

  • Semestertillägg (per dag) om 1,82 procent av veckolönen för en veckoavlönad anställd eller 0,43 procent av månadslönen för en månadsavlönad anställd

Observera att många kollektivavtal kan ha högre procentsatser, till exempel 0,8 procent av månadslönen.

Eventuella fasta lönetillägg läggs lönen före beräkningen av semestertillägget. Finns rörliga lönedelar, till exempel provision eller bonus, ska även semestertillägg för dessa beräknas. Den rörliga delen av semesterlönen beräknas som 12 procent av den sammanlagda summan av alla rörliga lönedelar som betalats ut under semesteråret.

Exempel för att beräkna semestertillägg

Oscar har 30 000 kr i månadslön och ska ta ut 2 dagar semester. Semestertillägget blir då 30 000 x 0,0043 = 129 kr per dag. För sina 2 semesterdagar får Oscar alltså 258 kr i semestertillägg.

Läs mer om sammalöneregeln.

När får man semestertillägg?

Semestertillägget på lön och fasta lönetillägg betalas ut i samband med semestern. Semestertillägget på rörliga lönedelar ska betalas ut senast en månad efter semesterårets slut.

Räkna ut semesterersättning (slutlön)

Beräkningen av semesterersättning när en anställd slutar sin anställning ska grunda sig på vad som skulle gälla om den anställde tog ut sina innestående semesterdagar vid fortsatt anställning. För att räkna ut semesterersättning behöver man alltså veta om sammalöneregeln eller procentregeln tillämpas, samt vilket antal semesterdagar (sparade semesterdagar, outtagna semesterdagar under innevarande år och intjänade för kommande semesterår) beräkningen gäller för.

Om den anställde har fått förskottssemester och anställningen avslutas inom fem år från det att den började, har arbetsgivaren rätt att korrigera förskottet och dra av förskottsdagarna.

Läs mer om hur du räknar ut semesterersättning och se räkneexempel i vår Företagsguide.

Semesterersättning vid anställning kortare än tre månader

För en anställning som avses pågå i högst tre månader, och därefter inte förlängas, kan arbetsgivaren och den anställde komma överens om att semesterledighet inte ska läggas ut. I så fall har den anställde rätt till semesterersättning om minst 12 procent av semestergrundande lön, som betalas ut tillsammans med lönen.

När får man semesterersättning?

Ersättningen ska betalas ut senast en månad efter att anställningen avslutades. Denna grundregel kan dock förbises om det uppstått ett hinder, till exempel att den anställde inte har lämnat ett tillräckligt underlag för att kunna beräkna semesterersättningen. I så fall ska ersättningen betalas ut senast en vecka efter det att hindret försvann.

Undantag för när semesterersättning betalas ut

I semesterlagen finns dock två paragrafer (30 b samt 31) som kan utgöra undantag för att semesterersättningen betalas ut när anställningen upphör:

  • När en ny anställning påbörjas i anslutning till den tidigare anställningen. Enligt semesterlagen ska detta räknas som en enda anställning, förutsatt att semesterersättningen ännu inte betalats ut.

  • Övergång till en ny arbetsgivare i samma koncern ger i semesterhänseende samma rätt i den nya anställningen som i den tidigare, förutsatt att semesterersättningen ännu inte betalats ut att den tidigare arbetsgivaren.

Enklare lönehantering med Fortnox Lön

Vårt löneprogram hjälper dig att hålla reda på de anställdas semester. Det räknar ner dagarna efter hand som de tas ut, betalda, obetalda och eventuella förskottsdagar. Semesterersättning eller semestertillägg betalas ut enligt gjorda inställningar.

Relaterade artiklar

En man som står i en butik
Starta Företag|Driva Företag|12 December 2019|Uppdaterad: 5 July 2022
Vill du starta en butik? Så gör du!

Har du länge drömt om att starta en butik, och nu ska det bli verklighet? Innan du börjar finns det en hel del att tänka på innan portarna till butiken öppnas...

En kvinna som startar en e-handel via datorn
Starta Företag|Driva Företag|28 June 2022|Uppdaterad: 5 July 2022
Så startar du en e-handel

Två av tre personer handlar på internet under en genomsnittlig månad. Om ditt företag finns på nätet och har en e-handel, kan du fånga kunder som annars inte...

Guide för inkomstskatt 2022

Alla svenska medborgare med en beskattningsbar inkomst betalar inkomstskatt. Inkomstskatten består av två skatter: kommunal inkomstskatt och statlig

Allt om skatter och moms

Skatter är kanske inte det mest inspirerande ämnet för en företagare att fördjupa sig i, men nog så viktigt. Med rätt kunskaper om regelverket minimerar du både risken att det blir fel – och risken att du betalar för mycket.

Allt om import & export

Som småföretagare kan det vara mycket att tänka på när du ska arbeta med import och export. Här går vi igenom generell information – men också vad som gäller för specifika regioner.

Import- och exporthandel med USA

Att handla med länder utanför EU, som till exempel USA, innebär att flera lagar, regler och restriktioner måste efterlevas. Dessutom behöver du veta vilka

Import och export inom EU

Inom EU är det i princip fri rörlighet för varor, vilket innebär att du i regel inte behöver lämna någon tulldeklaration när du bedriver handel inom unionens

Allt om att driva företag

Ingen guide om att driva företag kan vara komplett, men här har vi samlat några av de vanligaste frågorna en företagare stöter på i sin vardag, inklusive tips på var du kan läsa mer.

Belopp och procentsatser för 2022

Arbetsgivaravgifter, traktamenten, moms och särskild löneskatt? Det är många belopp och procentsatser att hålla koll på inför varje nytt inkomstår. Håll dig

Räkna ut lön efter skatt

Med vår smarta lönekalkylator, som är "uppkopplad" mot Skatteverket, kan du räkna ut nettolön och hur mycket skatt som ska betalas.

Nya lagar och regler 2021

Nytt år innebär nya lagar. Under inkomståret 2021 utvidgas rut-avdraget och taket höjs, en tillfällig pandemilag införs, och bolagsskatten sänks. Här listar vi

GDPR-guide för företagare

En ständigt aktuell fråga för alla som sysslar med personuppgifter - vilket är i princip alla organisationer och företag i dag – är EU:s dataskyddsförordning

Nya lagar och regler 2022

Nytt år innebär ofta en hel del nya lagar och regler att ta hänsyn till – så även i år. Vi har sammanställt ett antal nyheter som tillkommit i samband med

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

By contacting Fortnox, your personal information will be processed in accordance with Fortnox's Privacy Notice

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.