Lön|Driva Företag

Publicerad: 10 maj 2021|Senast uppdaterad: 5 juli 2022

Semestertillägg eller semesterersättning – vad är skillnaden?

En man som sitter med en dator
Semestertillägg och semesterersättning kan vara lite kluriga att hålla isär. Kort förklarat är semestertillägg ett tillägg man får på månadslönen när semesterlönen beräknas enligt sammalöneregeln. Semesterersättning är den ersättning som betalas ut när en anställning upphör och det finns betalda semesterdagar “till godo”, eller vid en anställning som är kortare än tre månader. Vi förklarar mer i texten!

Semestertillägg eller semesterersättning – vad är skillnaden?

Semestertillägg ingår i semesterlönen enligt semesterlagens sammalöneregel (mer om den nedan) och är ett extra tillägg utöver grundlönen vid semesterledighet. För att få betald semester (semesterlön) måste en anställd ha tjänat in sina semesterdagar under det som kallas intjänandeåret. Det är även möjligt att tjäna in och ta ut semester under samma år, vilket då kallas sammanfallande intjänandeår och semesterår.

Läs mer om semestertillägg.

Semesterersättning är en ersättning för de semesterdagar som den anställde har intjänade men inte tagit ut när en anställning upphör, eller för en anställning kortare än tre månader där semesterledighet inte läggs ut.

Läs mer om semesterersättning.
 

Räkna ut semestertillägg

Semesterlagens huvudregel är att sammalöneregeln ska gälla vid beräkning av semesterlön. Regeln innebär att den anställde vid uttag av semester behåller sin vecko- eller månadslön och får ett semestertillägg per uttagen dag.

Sammalöneregeln och semestertillägg

Sammalöneregeln ska alltså tillämpas vid beräkning av semesterlön för anställda som har vecko- eller månadslön. Semesterlönen beräknas enligt följande.

  • Den vid semestertillfället aktuella vecko- eller månadslönen och eventuella fasta lönetillägg (till exempel jour- eller skifttillägg)

  • Semestertillägg (per dag) om 1,82 procent av veckolönen för en veckoavlönad anställd eller 0,43 procent av månadslönen för en månadsavlönad anställd

Observera att många kollektivavtal kan ha högre procentsatser, till exempel 0,8 procent av månadslönen.

Eventuella fasta lönetillägg läggs lönen före beräkningen av semestertillägget. Finns rörliga lönedelar, till exempel provision eller bonus, ska även semestertillägg för dessa beräknas. Den rörliga delen av semesterlönen beräknas som 12 procent av den sammanlagda summan av alla rörliga lönedelar som betalats ut under semesteråret.

Exempel för att beräkna semestertillägg

Oscar har 30 000 kr i månadslön och ska ta ut 2 dagar semester. Semestertillägget blir då 30 000 x 0,0043 = 129 kr per dag. För sina 2 semesterdagar får Oscar alltså 258 kr i semestertillägg.

Läs mer om sammalöneregeln.

När får man semestertillägg?

Semestertillägget på lön och fasta lönetillägg betalas ut i samband med semestern. Semestertillägget på rörliga lönedelar ska betalas ut senast en månad efter semesterårets slut.

Räkna ut semesterersättning (slutlön)

Beräkningen av semesterersättning när en anställd slutar sin anställning ska grunda sig på vad som skulle gälla om den anställde tog ut sina innestående semesterdagar vid fortsatt anställning. För att räkna ut semesterersättning behöver man alltså veta om sammalöneregeln eller procentregeln tillämpas, samt vilket antal semesterdagar (sparade semesterdagar, outtagna semesterdagar under innevarande år och intjänade för kommande semesterår) beräkningen gäller för.

Om den anställde har fått förskottssemester och anställningen avslutas inom fem år från det att den började, har arbetsgivaren rätt att korrigera förskottet och dra av förskottsdagarna.

Läs mer om hur du räknar ut semesterersättning och se räkneexempel i vår Företagsguide.

Semesterersättning vid anställning kortare än tre månader

För en anställning som avses pågå i högst tre månader, och därefter inte förlängas, kan arbetsgivaren och den anställde komma överens om att semesterledighet inte ska läggas ut. I så fall har den anställde rätt till semesterersättning om minst 12 procent av semestergrundande lön, som betalas ut tillsammans med lönen.

När får man semesterersättning?

Ersättningen ska betalas ut senast en månad efter att anställningen avslutades. Denna grundregel kan dock förbises om det uppstått ett hinder, till exempel att den anställde inte har lämnat ett tillräckligt underlag för att kunna beräkna semesterersättningen. I så fall ska ersättningen betalas ut senast en vecka efter det att hindret försvann.

Undantag för när semesterersättning betalas ut

I semesterlagen finns dock två paragrafer (30 b samt 31) som kan utgöra undantag för att semesterersättningen betalas ut när anställningen upphör:

  • När en ny anställning påbörjas i anslutning till den tidigare anställningen. Enligt semesterlagen ska detta räknas som en enda anställning, förutsatt att semesterersättningen ännu inte betalats ut.

  • Övergång till en ny arbetsgivare i samma koncern ger i semesterhänseende samma rätt i den nya anställningen som i den tidigare, förutsatt att semesterersättningen ännu inte betalats ut att den tidigare arbetsgivaren.

Enklare lönehantering med Fortnox Lön

Vårt löneprogram hjälper dig att hålla reda på de anställdas semester. Det räknar ner dagarna efter hand som de tas ut, betalda, obetalda och eventuella förskottsdagar. Semesterersättning eller semestertillägg betalas ut enligt gjorda inställningar.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.