Produktnyheter hösten 2022

Mer kraft till användaren

Höstens produktnyheter hjälper både företagare och byråer genom att hålla ordning på redovisningen och kontrollera jobbet åt användaren. Genom att koppla ihop Lön Mini med resor och utlägg automatiseras löneprocessen så även de små företagen får samma automatiserade stöd som de större fått tidigare.

Nu får också alla redovisningsbyråer tillgång till centrala affärsinsikter – ett viktigt stöd i branschens rådgivningsaffär.

Medarbetare
Utlägg direkt på lönen – nu också för de minsta företagen
Medarbetare
Utlägg direkt på lönen – nu också för de minsta företagen
Nu automatiseras hanteringen av utlägg och tjänsteresor även för de minsta företagen, tack vare en ny koppling mellan Lön Mini och Kvitto & Utlägg samt Resa. Som användare registrerar du ditt kvitto eller din resa med ett par knapptryck i Fortnox App, så kommer det automatiskt in till nästa löneutbetalning. Tidigare har kopplingen enbart funnits mot Fortnox Bokföring och Fortnox Lön.

Fler nyheter inom Medarbetare

I höstens produktlansering finns ytterligare åtta nyheter i Fortnox Lön. Med alla nyheter som släppts i Lön under de senaste åren har det blivit ett komplett lönesystem som kan anpassas efter olika verksamheter. Många nya funktioner ger dig stöd och kontroll samtidigt som arbetet har effektiviserats med automatiseringar. Alltid uppdaterat med senaste lagar och regelverk!
Enkel utbetalning av ränta och utdelning

Du kan nu hantera ränta och utdelning direkt i Fortnox Lön. Den anställde får rätt skatteavdrag och huvuduppgift i AGI:n per automatik.

Registrera frånvaro i perioder i appen

Anställda med Lön Personlig kan nu registrera frånvaro i perioder istället för enskilda registreringar per dag på både webben och i appen.

Semesterskuld per kostnadsställe och projekt

Nu kan du som får semesterskulden uppbokad automatiskt från Fortnox Lön även få den bokförd per kostnadsställe eller projekt.

Förbättrad hantering av föräldraledighet

Anställda kan själva lägga upp vilket barn ledigheten avser direkt i registreringsvyn, något som tidigare bara löneadministratören kunnat.

Enklare avstämning av lönekörning

För enklare avstämning kan du nu ta ut en kontrollista som sammanställer de lönearter som registrerats per anställd samt bokföringskonto för löneraden.

Nytt filformat för löneutbetalningar till Danske Bank

Numera skickas löneutbetalningarna per fil från Danske Bank i nya filformatet PAIN.001.

Nytt sökfält i lönekörningen

Enklare att hitta rätt, tack vare ett nytt sökfält där du kan söka på anställnings-id, namn eller löneperiod i lönekörningen.

Nya lönearter och registreringskoder

Lön är uppdaterat med flera efterfrågade lönearter och registreringskoder – däribland nettoavdrag, restid och representation.

Engagera
Insikter till alla byråer
Engagera
Insikter till alla byråer
En viktig nyhet för dig i redovisningsbranschen är att funktionen ByråInsikter nu är tillgänglig för alla redovisningsbyråer. De automatiserade insikterna rör affärskritiska avvikelser hos dina kunder, och synliggörs i Digital Byrå för alla kunder som du har bokföringsrättigheter för. Med hjälp av insikterna kan du som konsult undersöka och ge råd och stöd proaktivt, utifrån din professionella kompetens, till kunden. Funktionen lanserades före sommaren till ett urval av redovisningsbyråer och blev snabbt väldigt uppskattad.
Redovisning
Masshantering av transaktioner i Bokföring från kontoutdrag
Redovisning
Masshantering av transaktioner i Bokföring från kontoutdrag
Med ny funktionalitet i Bokföring från kontoutdrag kan du nu masshantera transaktioner som ska hanteras på ett och samma sätt i din Att göra-lista. Besparar dig repetitiva moment, praktiskt vid swish-transaktioner och dagskassor – och snabbt!

Nyheter inom Ta betalt

Utskriftstjänst tillgänglig för samtliga kunder

Med utskriftstjänsten får du hjälp med utskrift och distribution av fakturor. Passar dig som vill skicka fakturor postalt med ditt eget bankgironummer, eller i annan valuta till mottagare utomlands.

Visualisering av dokument som inte levererats korrekt

Du får en bättre överblick över fakturor som inte levererats korrekt via e-post, tack vare ett nytt filter i listan för kundfakturor.

Förhandsgranskning av påminnelsefakturor

Möjligt att förhandsgranska påminnelsefakturor innan den skickas till din kund, vilket ger dig bättre kontroll.

Fler nyheter

Finansiering
Stöd för flera firmatecknare vid avtalssignering

Nu finns stöd för digital avtalssignering via BankID också när det finns flera firmatecknare i företaget.

Senaste nyheterna
Vill du se de senaste nyheterna?

Nyheterna på denna sida är från hösten 2022. Följ länken nedan för att komma till de senaste produktnyheterna i Fortnox.

Senaste produktnyheterna