Driva Företag|Skatter & moms|Bokföring|25 januari 2022|Uppdaterad: 5 juli 2022

Deklaration – detta gäller 2022 för olika bolagsformer (datum)

En kvinna som tittar på ett papper
Poängen med att deklarera är att redovisa hur mycket pengar som har tjänats in under föregående år, så att Skatteverket kan fastställa den slutgiltiga skatten för företag och privatpersoner. I vår guide går vi igenom hur företag, oavsett bolagsform, ska deklarera.

När ska man deklarera?

Företag och privatpersoner måste varje år göra en inkomstdeklaration. Det finns fyra olika inkomstdeklarationer: Inkomstdeklaration 1, 2, 3 respektive 4. Senast den 2 maj ska inkomstdeklaration 1 vara inskickad för fysiska personer (privatpersoner och enskilda firmor). För aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser, ideella föreningar och handelsbolag – som alla är juridiska personer – beror datumet för deklarationen på företagets eller föreningens räkenskapsår. Om du inte kan deklarera i tid, till exempel för att du saknar uppgifter för deklarationen, kan du ansöka om anstånd med att lämna deklarationen via Skatteverket.

När kommer deklarationen?

Om du driver enskild firma ska du få deklarationen mellan den 2 och 7 mars om du har en digital brevlåda, annars kan det dröja till den 15 april. Om du har en digital brevlåda skickas deklarationen dit. Om ditt företag är ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, förening eller stiftelse, skickar Skatteverket ut Inkomstdeklaration 2-4 enligt följande (deklarationen skickas några veckor tidigare om företaget har digital brevlåda):

  • Bokslut september till december: deklarationen skickas i mitten av februari

  • Bokslut januari till juni: deklarationen skickas i mitten av september

  • Bokslut juli till augusti: deklarationen skickas i mitten av oktober

I tabellen går vi igenom när och hur du ska deklarera, beroende på vilken bolagsform ditt företag har. Därefter går vi igenom saker som kan påverka datum, typ av bokslut, och vilka blanketter som ska användas.

Enskild firmaAB & ekonomiska föreningarStiftelser & ideella föreningarHandels- & kommanditbolag
Vilken inkomstdeklaration? 1234
När ska deklarationen vara inne? *2 maj 20221 juli 20221 juli 20221 juli 2022
Hur avslutas den löpande bokföringen? **Förenklat årsbokslut vid omsättning under 3 miljoner kronor (annars vanligt bokslut)Årsredovisning. Mindre aktiebolag kan göra den via de förenklade K2-reglernaFörenklat årsbokslut vid omsättning under 3 miljoner kronor (annars vanligt bokslut)Årsbokslut eller årsredovisning, beroende på bolagets storlek och om det har fysiska eller juridiska delägare
Vilken blankett används? ***Inkomstdeklaration 1 (INK1) & NE-bilaga Inkomstdeklaration 2 (INK2) Inkomstdeklaration 3 (INK3) Inkomstdeklaration 4 (INK4)

* 1 juli 2022 gäller om ditt räkenskapsår följer kalenderåret och du deklarerar på papper. Har du annat räkenskapsår, eller ska deklarera digitalt? Då hittar du de datum som gäller längre ned på sidan, eller på Skatteverket. Ideella föreningar och stiftelser måste skicka in vissa uppgifter på papper – läs mer om vad som gäller för dem på Skatteverket.

** Årsbokslut, förenklat årsbokslut, och årsredovisning – vad är skillnaden? Läs mer om skillnaderna längre ned.

*** Även ytterligare blanketter och bilagor kan vara aktuella – läs mer nedan.

Annat räkenskapsår än kalenderår

Ett räkenskapsår som inte följer kalenderåret kallas för brutet räkenskapsår. När företaget ska deklarera styrs som sagt av vilket räkenskapsår företaget har och om du deklarerar digitalt eller på papper. Lämnar du in hela deklarationen digitalt är sista inlämningsdag en månad senare än om du lämnar in den på papper. Detta gäller för aktiebolag, ekonomiska föreningar samt handels- och kommanditbolag. Eftersom stiftelser och ekonomiska föreningar måste lämna in en del av deklarationen på papper, ser datum delvis annorlunda ut. Du hittar datumen på Skatteverket.

BokslutPapperDigitalt
Juli–augusti 20211 mars 20221 april 2022
September–december 20211 juli 20221 augusti 2022
Januari-april 20221 november 20221 december 2022
Maj-juni 202215 december 202216 januari 2023

Årsbokslut, förenklat årsbokslut, och årsredovisning – vad är skillnaden?

Alla företag gör bokslut

Ett årsbokslut är en sammanställning av ett företags bokföring efter att räkenskapsåret är slut. Alla företagsformer är bokföringsskyldiga, men hur bokslutet upprättas beror på bolagsform och i vissa fall hur stor omsättningen är.

Förenklat bokslut med balans- och resultaträkning

Enskild firma, stiftelser och ideella föreningar kan upprätta ett förenklat årsbokslut om omsättningen är lägre än tre miljoner kronor. Ett förenklat årsbokslut innehåller en balansräkning som visar företagets ekonomiska ställning med tillgångar, skulder och eget kapital på räkenskapsårets sista dag. Det innehåller även en resultaträkning som visar intäkter, kostnader och resultat för det gångna räkenskapsåret.

Ett årsbokslut är kompletterat med tilläggsupplysningar

Ett vanligt årsbokslut, som måste upprättas om omsättningen är högre än tre miljoner kronor per år, består av samma balans- och resultaträkning, men kompletteras med tilläggsupplysningar. Det är frivilligt att upprätta ett vanligt årsbokslut även om din verksamhet har lägre årsomsättning än tre miljoner kronor.

Krav på årsredovisning

Enligt lag ska aktiebolag, vissa handelsbolag och ekonomiska föreningar upprätta en årsredovisning. Även en enskild näringsidkare är skyldig att upprätta årsredovisning om företaget når upp till mer än ett av följande gränsvärden under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: Mer än 50 anställda i medeltal, mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning, eller mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning. Det är dock väldigt sällan enskilda firmor är så pass stora att de omfattas av kravet på en årsredovisning. Samma regler gäller handels- och kommanditbolag när det gäller storlek på bolaget. Däremot ska handels- och kommanditbolag med minst en juridisk person som delägare alltid upprätta en årsredovisning. Om det handlar om ett mindre handelsbolag med en juridisk person som delägare kan bolaget välja att upprätta årsredovisningen enligt det förenklade K2-regelverket, eller enligt regelverk K3.

Läs mer om hur du gör bokslut och årsredovisning i vår steg för steg-guide.

Andra blanketter och bilagor

I tabellen visas vilka blanketter som vanligtvis gäller för de olika bolagsformerna – men det kan i vissa fall bli aktuellt med ytterligare blanketter.

Flera verksamheter att deklarera

Om du driver en enskild firma och har flera verksamheter med skilda bokföringar, eller om du driver näringsverksamhet med någon annan och har gemensam bokföring, kan du även använda underblanketten NEA. Resultaten räknas dock i slutändan samman på NE-bilagan.

Delägare i fåmansföretag

Är du delägare i ett fåmansföretag (mindre aktiebolag)? Förutom att aktiebolaget lämnar in en deklaration för bolaget (Inkomstdeklaration 2), ska du också lämna en K10-bilaga tillsammans med din privata inkomstdeklaration.

Fysisk eller juridisk delägare i handelsbolag

Förutom att ett handelsbolag lämnar en egen deklaration (Inkomstdeklaration 4), måste du som är delägare i ett handelsbolag (i egenskap av fysisk person) även lämna en N3A-bilaga tillsammans med din privata inkomstdeklaration. Är du delägare i egenskap av juridisk person ska du istället lämna en N3B-bilaga.

Årsredovisning och deklaration för AB via Fortnox partner-appar

Tack vare Fortnox partnerintegrationer går det att förenkla många steg i ditt företagande, bland annat upprättande av årsredovisning och deklaration. 

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.