Bokföra Medlemsavgift

Föreningsavgifter inkluderar medlemsavgifter och serviceavgifter, och klassificeras normalt som övriga externa kostnader. Medlemsavgifter är ej avdragsgilla kostnader och bokförs på konto 6982 Föreningsavgift, ej avdragsgill.

En förening kan vara antingen en ekonomisk förening eller en ideell förening . En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen medan en ideell förening har ett ideellt ändamål. Den arbetar alltså inte för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen eller för att driva affärsmässig verksamhet. Föreningar är juridiska personer .

Föreningsavgifter från föreningar och branschorganisationer är uppdelade i medlemsavgifter och serviceavgifter. Medlemsavgiften finns för att föreningen ska kunna finansiera sin verksamhet. En medlemsavgift är en icke-avdragsgill kostnad och moms får inte lyftas. Serviceavgifter är däremot skattemässigt avdragsgilla och momsbelagda. Serviceavgiften betalas av medlemmen för att föreningen ska utföra en tjänst. När ett företag får en faktura för en föreningsavgift är det därför viktigt att noga kontrollera om den innehåller både en medlemsavgift och en serviceavgift.

Exempel på bokföring av medlemsavgift

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Ett aktiebolag som bokför enligt fakturametoden har fått en leverantörsfaktura som avser en medlemsavgift till en förening. Ingen serviceavgift är inkluderad i fakturan. Beloppet på fakturan är 1 500 kronor. Medlemsavgiften kan då redovisas så här:

KontoDebetKredit
2440 – Leverantörsskuld 1 500 kr
6982 – Föreningsavgift, ej avdragsgill1 500 kr

Här hittar du information om hur du bokför serviceavgiften, om en sådan ingår i din medlemsavgift.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.