Driva Företag

Publicerad: 30 juni 2018|Senast uppdaterad: 5 juli 2022

GDPR-guide för företagare

En knapp på ett tangentbord som symboliserar GDPR
En ständigt aktuell fråga för alla som sysslar med personuppgifter - vilket är i princip alla organisationer och företag i dag – är EU:s dataskyddsförordning GDPR. Men vad innebär GDPR och vad är viktigt för dig som företagare att känna till?

Vad är GDPR?

GDPR står för General Data Protection Regulation (i Sverige även kallat Dataskyddsförordningen) är en lagstiftning som reglerar hur bland annat företag får behandla personuppgifter. Lagkravet som gäller över hela EU trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersatte då PUL (personuppgiftslagen). GDPR slår fast reglerna för all form av behandling av uppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till en person.

Vad innebär GDPR för företag och organisationer?

De flesta företag hanterar personuppgifter på något sätt. Det kan handla om kunder, blivande kunder, anställda och leverantörer. En grundläggande förändring med GDPR är att personuppgifter bara är till låns och inte kan ägas, vilket innebär högre krav på rutiner och processer för hur dessa behandlas.

Syftet med GDPR är att varje individ skall ha större insyn i hur dess personuppgifter används.

– Om jag ska göra en jämförelse mellan den fysiska och den digitala världen så är det mer acceptabelt i den digitala världen att veta mer om en person. Exempelvis skulle det kännas konstigt om vi dagligen hade haft en person som går efter oss eller frågar oss om personuppgifter som vårt telefonnummer när vi köper kaffe. Med dataskyddsförordningen får individer mer kontroll över sina uppgifter, säger Sarah Pontan, Data Protection Officer på Fortnox.

Böter för den som bryter mot reglerna

Det är företaget som är högst ansvarig för att insamling och hantering av personuppgifter sker på ett korrekt sätt. Det är därför viktigt att kartlägga vilka personuppgifter man hanterar, då det finns krav på att kunna informera varför man behandlar personuppgifter och vad de används till. Datainspektionen är ansvarig för att lagen efterlevs och kan utfärda dryga böter för den som bryter mot reglerna. Böterna för att inte följa förordningen är 20 MEUR eller 4% av företagets globala omsättning beroende på vad som är högst.

Snabbguide för dig som företagare

EU-kommissionen har skapat en informationsbroschyr om GDPR med fokus på små- och medelstora företag. Du hittar den på Datainspektionens hemsida . Datainspektionen har även tillsammans Tillväxtverket med tagit fram en  videoguide för småföretag   med värdefulla tips!

Vi hjälper dig leva upp till GDPR-kraven

I Fortnox finns en rad smarta stödfunktioner som hjälper dig, som hanterar personuppgifter, att leva upp till de krav som ställs. Bl. a möjlighet att exportera, anonymisera eller radera personuppgifter.

Läs mer om GDPR i vårt användarstöd

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.