Vad är Avskrivningar?

Avskrivningar är en redovisningsmetod för att fördela kostnaden normalt för en materiell eller fysisk tillgång över dess ekonomiska livslängd.

Avskrivning av tillgångar

Avskrivningar sker vanligtvis på anläggningstillgångar med en begränsad ekonomisk livslängd såsom fastigheter, fordon eller maskiner. Vissa typer av immateriella tillgångar såsom patent , upphovsrätt eller dataprogram kan också skrivas av. Ett företag som använder regelverket K2 (ett förenklat regelverk för redovisning som passar mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar) får tillämpa linjär, degressiv, produktionsberoende och i särskilda fall progressiva avskrivningar. Men linjär avskrivning är vanligast.

Vad är linjär avskrivning?

Linjär avskrivning är den mest använda metoden för att beräkna avskrivningar för anläggningstillgångar. Metoden innebär att man gör lika stora årliga avskrivningar under dess ekonomiska livslängd.

Hur bokförs avskrivningar?

I bokföringen ses avskrivningar som en kostnad i och med att tillgången minskar i värde över tid. Kostnaden redovisas i resultaträkningen medan tillgångarna redovisas i balansräkningen .

Automatiska avskrivningar med Fortnox Anläggningsregister

Med Fortnox Anläggningsregister får du en smidig överblick över ditt företags tillgångar, inventarier, garantisedlar och avskrivningar via det tydliga registret. Dessutom överförs avskrivningarna automatiskt till din dagliga bokföring.

Är du nystartad?
Kom igång med Fortnox

Enkel och automatiserad bokföring. Du som är nystartad får valfritt programpaket kostnadsfritt i ett halvår.

Har du ett annat system?
Byt till Fortnox redan idag

Att byta till Fortnox går både snabbt och enkelt. Vi hjälper dig att flytta över data från ditt nuvarande program.