Vad är Enkla bolag?

Enkelt bolag är ett samarbete när minst två fysiska eller juridiska personer driver en verksamhet tillsammans.

Enkla bolag – inget bolag

Två eller flera personer kan skriftligt eller muntligt avtala att de ska samarbeta i ett enkelt bolag. Avsikten med ett enkelt bolag är inte att bilda ett företag, såsom ett aktiebolag eller ett handelsbolag, tillsammans. Ett enkelt bolag har därför inget organisationsnummer . Enkla bolag är heller inte bokföringsskyldiga och redovisar ingen moms . Personerna, bolagsmännen, i ett enkelt bolag kan vara både fysiska eller juridiska personer .

Ett enkelt bolag kan ingå avtal med en tredje part. De bolagsmän som ingått avtalet har lika rättigheter, skyldigheter och ansvarar för eventuella tillgångar eller skulder. Ett enkelt bolag kan alltså inte ha skulder eller tillgångar, utan de fördelas mellan bolagsmännen genom avtal. Det innebär också att ett enkelt bolag inte behöver deklarera vinster och förluster. I ett enkelt bolag ska varje bolagsman deklarera sin andel av verksamheten i sin egen inkomstdeklaration. Regler som gäller för enkla bolag finns i lagen om handelsbolag och enkla bolag.

Exempel på enkla bolag

Om två personer köper en lott tillsammans och bestämmer sig för att dela på en eventuell vinst så ingår de i ett enkelt bolag. Ett annat exempel är om två eller flera personer köper aktier tillsammans och fungerar som en aktiesparklubb eller när två konstnärer samarbetar i samma konstprojekt. Ett enkelt bolag kan också vara ett större samarbete. När två eller flera personer tillsammans äger en fastighet där verksamhet bedrivs eller när minst två företag samarbetar i ett större byggprojekt är det exempel på enkla bolag.

Enkla bolag hos Bolagsverket

Enkla bolag behöver inte registreras hos Bolagsverket. Större enkla bolag kan dock registreras med bolagsmännens namn i handelsregistret hos Bolagsverket. Vill ett enkelt bolag använda ett namnskyddat företagsnamn måste en av bolagsmännen registrera namnet som ett enskilt företag och sedan låta det enkla bolaget använda det företagsnamnet.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.