Vad är Ingående moms?

Ingående moms är den moms som företag betalar som en del av priset vid inköp av varor och tjänster.

Moms på varor och tjänster

Mervärdesskatt, eller moms som det oftast kallas, är en skatt som alla betalar vid köp av varor och tjänster. Momssatsen på varor och tjänster i Sverige är i regel 25 %. På tidningar, böcker, kultur och idrott är momssatsen 6 % och på livsmedel, restaurang, hotell och camping 12 %. Det finns även områden såsom sjukvård och vissa utbildningar som är momsbefriade. Momsen är ofta inkluderad i priset och inget som privatpersoner måste fundera över. Företag som är momspliktiga måste däremot redovisa momsen till staten via en momsdeklaration en gång om året för företag med en omsättning under en miljon kronor. I annat fall redovisas momsen varje eller var tredje månad.

Ingående och utgående moms

Det finns ingående moms och utgående moms. Ingående moms är moms som företag betalar på varor och tjänster som köps in till företaget och denna moms har företaget rätt att få tillbaka. Utgående moms är moms som företaget lägger på varor och tjänster som säljs vidare till kunder. Företag redovisar momsen i en momsdeklaration till staten och det är skillnaden mellan den ut- och ingående momsen som antingen ska betalas in eller fås tillbaka. Utgående moms betalas till staten och ingående moms får företaget tillbaka. Momsen är därför ingen kostnad för företaget, det är alltid slutkonsumenten som betalar momsen. Svårt att hålla isär ingående och utgående moms? Tänk på vilket håll fakturan skickas! När företag köper in varor eller tjänster kommer fakturor in till företaget, ingående moms. När företag säljer varor eller tjänster skickas fakturor ut till kunder, utgående moms.

Lär dig mer om skatter och moms

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.