Vad är Kommunalskatt?

Kommunalskatten är den delen av inkomstskatten som tas ut av kommuner och regioner och betalas av alla personer som är folkbokförda i Sverige och har en beskattningsbar inkomst.

Den kommunala inkomstskatten består av två delar

Man kan dela upp kommunalskatten i två delar; en del för respektive kommun och region där du är folkbokförd. Alla som är folkbokförda i Sverige och har en beskattningsbar inkomst betalar kommunalskatt. Hur stor skattesatsen är skiljer sig beroende på vilken kommun du är skriven i samt huruvida du är medlem i Svenska kyrkan, något annat trossamfund eller inget alls. För taxeringsåret 2024 ligger medelkommunalskatten på 32,37 % (år 2023 låg den på 32,23 %) men den rör sig från allt mellan 29 % och 35 %, beroende på var i landet du bor.

Därför betalar vi kommunalskatt

Pengarna som betalas i kommunal inkomstskatt ska bidra till den offentliga sektorn och välfärden i området där du är hemmahörande. Här innefattas allt från skola och omsorg till nya kommunala satsningar som byggnationer, kollektivtrafik, med mera. Syftet med skatten är att kommuninvånare ska få tillbaka både trygghet och trivsel som gör det mer attraktivt att leva i området. Eftersom regionen framför allt ansvarar för hälso- och sjukvården är det främst inom denna sektor som regionskatten bidrar.

Kommunalskatt och statlig skatt

Kommunalskatten betalas bara av privatpersoner då företag endast betalar en så kallas statlig skatt. Dock kan en statlig skatt även för privatpersoner utgå på den beskattningsbara inkomsten. Detta gäller höginkomsttagare med en årlig beskattningsbar förvärvsinkomst som överskrider en viss definierad skiktgräns.