Vad är Konkursförvaltare?

En konkursförvaltare sammanställer gäldenärens tillgångar och skulder vid en konkurs.

Konkursförvaltaren administrerar en konkurs

Om en person eller ett företag inte kan betala sina skulder kan personen eller företaget försättas i konkurs. Vid en konkurs sammanställs gäldenärens tillgångar och skulder av en konkursförvaltare. Tillgångarna, som kallas konkursboet och är en egen juridisk person, används för att betala av skulderna till borgenärerna . Till konkursboet räknas allt som har något värde, till exempel varulager och fordon. Konkursförvaltaren omvandlar tillgångarna till pengar och fördelar dem mellan borgenärerna i en bestämd turordning. Först betalas arvodet till konkursförvaltaren och sedan görs en uppdelning mellan borgenärerna. Konkursförvaltarens roll är att vara opartisk och sköta uppdelningen så rättvist som möjligt. Tingsrätten beslutar om konkurs när bedömningen är att skuldsituationen är ohållbar och inte kommer att förändras inom en snar framtid. Det är också tingsrätten som tillsätter en konkursförvaltare men både gäldenären och borgenären kan ansöka om konkurs. Kronofogden är tillsynsmyndighet vid konkurser.

Betalningsansvar när ett företag går i konkurs

När ett företag går i konkurs undersöker konkursförvaltaren om det finns en möjlighet att sälja företaget eller göra en företagsrekonstruktion . Vem som är betalningsansvarig när ett företag går i konkurs beror på företagsformen . Ett aktiebolag är en egen juridisk person vilket innebär att ägarna inte är ansvariga för bolagets skulder och åtaganden. En enskild firma är ingen egen juridisk person och därför är den enskilde näringsidkaren ansvarig för företagets skulder och åtaganden.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.