Vad är Konvertibelt lån?

Konvertibelt lån är ett skuldebrev som kan konverteras till aktier enligt vissa bestämda villkor.

Konvertibla lån i utbyte mot aktier

Konvertibla lån är skuldebrev som kan konverteras till aktier i de aktiebolag som gett ut konvertiblerna. Konvertibla lån kallas ibland också för konvertibler eller konverteringslån. Konvertibler kan liknas vid obligationer , men skillnaden är alltså att de enligt vissa villkor kan bytas in mot aktier. Ett vanligt villkor är att lånet endast kan bytas mot aktier till en i förväg bestämd kurs efter ett förutbestämt datum.

Möjligheten att konvertera lånet till aktier kan vara fördelaktigt för innehavaren och därför är räntan normalt lägre på konvertibla lån jämfört med lån från en bank eller annat låneinstitut. Ett konvertibelt lån går också ofta att lösa in till dess nominella värde plus räntan om aktierna vid tillfället för konverteringen är lågt värderade. Vad som gäller för konvertibla lån finns att läsa i aktiebolagslagen .

Varför ger aktiebolag ut konvertibler?

Ett bolag kan finansiera sin verksamhet på olika sätt, exempelvis genom att sälja fler varor och tjänster, ansöka om bidrag, göra en nyemission eller låna pengar. När ett aktiebolag är i behov av nytt kapital för att till exempel lösa ett likviditetsproblem eller finansiera ett uppköp eller en expansion kan alltså ett konvertibelt lån vara ett alternativ. Konvertibla lån har, som vi har sett, vanligtvis lägre ränta och kan därför vara fördelaktigt för aktiebolag i behov av kapital. Vid ett konvertibelt lån sker inte heller en direkt utspädning av ägandet i bolaget. Det skjuts istället på framtiden, dvs då konverteringen sker. Jämför gärna med nyemission som innebär att ett aktiebolag ger ut nya aktier för att få in kapital.

Lär dig mer om att starta aktiebolag

Att starta eget aktiebolag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta aktiebolag som guidar dig steg för steg.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.