Vad är Nyemission?

Nyemission är när ett aktiebolag ger ut fler aktier för att få in mer kapital.

Läs mer om nyemission

Vad innebär nyemission?

När ett företag erbjuder allmänheten och/eller befintliga aktieägare att teckna nya aktier i företaget kallas det för nyemission. Företaget utfärdar då mer aktier för att få in mer kapital i verksamheten.

Varför utfärdar man en nyemission?

Det finns flera olika anledningar till varför ett företag väljer att göra en nyemission. Den vanligaste anledningen till att genomföra en nyemission är att verksamheten är i behov av att få in mer pengar. Följande skäl kan också ligga till grund för en nyemission:

  • Finansiering av ett uppköp

  • Finansiering för expansion

  • Rädda företaget från en svår ekonomisk situation

  • Undvika konkurs

Lär dig mer om att starta aktiebolag

Att starta eget aktiebolag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta aktiebolag som guidar dig steg för steg.