Vad är Marknadssegment?

Marknadssegmentering innebär att man delar in en stor målmarknad i undergrupper, exempelvis baserat på ålder, geografi eller beteende.

När företag har tagit fram en produkt och ska sälja den vidare behöver de lokalisera sin målgrupp för att effektivt kunna marknadsföra och sälja produkten i fråga. Ett företag kan exempelvis ha skapat världens bästa luftkonditionering, men kommer förmodligen inte sälja särskilt bra på Antarktis. Det är här marknadssegment kommer in i bilden. Marknadssegment är en sorts marknadsstrategi som går ut på att identifiera olika kundgrupper och hitta rätt för just sin produkt och sitt varumärke .

Marknadssegmentering genom marknadsundersökning

Marknadssegment handlar alltså om att dela in en stor grupp människor i mindre undergrupper. Man kan dela in människor utifrån ålder och geografiskt område, men här finns utrymme för kreativitet och segment kan skapas utifrån exempelvis sökbeteende på nätet, konsumentvanor och intressen. För att ta reda på information om olika målgrupper kan företag använda sig av en extern part som gör en marknadsundersökningen åt dem, alternativt om de gör undersökningen själva. Utan god vetskap om marknaden kan det nämligen vara svårt att veta vilken målgrupp som man bör sikta sig in på.

Demografisk, geografisk, psykografisk och beteendemässig segmentering

Det finns flera olika typer av marknadssegment, bland annat demografisk, geografisk, psykografisk och beteendemässig sådan.

  • Demografiska marknadssegmentering används ofta som ett första steg för att hitta målgruppen. Här ingår information som ålder, inkomst och lön .

  • Geografisk segmentering syftar på var i landet som personerna bor. Genom att ta reda på att ens målgrupp exempelvis nästan uteslutande befinner sig i södra Stockholm, kan man enklare anpassa sin marknadsföring.

  • Den psykografiska segmenteringen är viktig eftersom det är här du hittar information gällande målgruppens livsstil, deras värderingar, vanor och åsikter.

  • Beteendemässig segmentering används handlar om hur kunder interagerar med en produkt eller tjänst .

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.