Vad är Omsättning?

Revenue

Omsättning är bolagets totala inkomster för sålda varor och tjänster under en viss tidsperiod.

Relaterade ord

Kapital Vinstmarginal Nyckeltal Skatt

Mer om Omsättning

Omsättning

Omsättningen avser ett företags totala försäljning under en viss tidsperiod. Omsättningen inkluderar både kontant och fakturerad försäljning och sträcker sig vanligtvis under ett år. Vinst är inte detsamma som omsättning i och med att utgifter ej är avdragna i omsättningen.

Vad är nettoomsättning?

Nettoomsättning avser vanligtvis ett företags intäkter med avdrag för rabatter och skatter. Nettoomsättningen bokförs årligen och finns att hitta i resultaträkningen.

Behöver du hjälp med ditt företag?

Hitta en redovisningsbyrå nära dig
Illustration av livboj

Vad tyckte du om den här sidan?