Vad är Omvänd moms?

Omvänd moms innebär att det är köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet.

Läs mer om omvänd moms

Omvänd moms kallas även för omvänd skattskyldighet och är något som förekommer inom byggbranschen. Normalt är det företaget som skickar ut fakturan som lägger på momsen, men inom byggbranschen finns det alltså undantag. Det här undantaget gäller endast vid försäljning av byggtjänster till byggföretag. Försäljningen är fortfarande momspliktig men momsredovisningsskyldigheten förs över till köparen istället för säljaren. Syftet med omvänd moms är att motverka skattefusk, enligt Skatteverket.

Vilka byggtjänster omfattas av omvänd moms?

För verksamheter som endast tillfälligtvis utför byggtjänster gäller inte omvänd moms, utan enbart för företag som utför byggtjänster regelbundet. Byggtjänster är bland annat mark- och grundarbeten, bygginstallationer, byggnadssnickeri och anläggning av motorvägar.

Omvänd moms vid handel inom och utanför EU

Vid handel som sker inom EU gäller omvänd moms endast i följande fall; när en vara transporteras mellan två olika länder och om köparen är momspliktig, dvs har ett giltigt VAT-nummer (momsregistreringsnummer). Eller när en vara säljs till en beskattningsbar person i ett annat EU-land. Köper du varor från länder utanför EU ska du alltid själv deklarera och betala svensk ingående moms.

Faktura för omvänd moms

När företag som utfört byggtjänster och ställer ut fakturor åt ett annat byggföretag ska omvänd moms appliceras och detta måste tydligt framgå på fakturan. Oftast står det något i stil med ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller”. Det ska även på samma faktura finnas med referens till och momsnummer för köparen. Beroende på vilket fakturahanteringssystem som används brukar det finnas alternativ för ”ingen moms byggtjänster med omvänd skattskyldighet”. Då skapas det automatiskt luckor där köparens momsregistreringsnummer fylls i.

Lär dig mer om skatter och moms

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.