Vad är VAT-nummer?

Value added tax number (VAT), är den internationella benämningen av momsregistreringsnummer - en form av momsnummer som används vid handel mellan företag.

VAT-nummer är det internationella namnet för momsregistreringsnummer . VAT står för Value Added Tax. Ett sådant nummer är något som Skatteverket ger till den som önskar momsregistrera sin verksamhet. Bolag ska enligt mervärdesskattelagen ange sitt momsregistreringsnummer på samtliga fakturor och kvitton som utfärdas. För juridiska personer och aktiebolag baseras VAT-numret på företagets organisationsnummer , exempelvis 5555555555. Man lägger sedan till Sveriges landskod SE innan den första siffran och avslutar med 01. VAT-numret i det här fallet skulle då bli: SE555555555501. Gäller det enskild firma baseras VAT-numret på firmaägarens personnummer (ÅÅMMDDXXXX). Även här lägger man till landskod och avslutar med 01.

Varför VAT-nummer?

Anledningen till varför man använder VAT-nummer är att kunna identifiera ett momspliktigt företag i internationella situationer, samt för att underlätta för skattemyndigheten i varje land att bokföra momsen på ett korrekt sätt. Då VAT-numret fungerar som ett ID-kort skyddar det även i viss mån mot eventuella bedrägerier. För företag som handlar varor och tjänster utanför Sverige men inom EU måste ett VAT-nummer användas för att företaget ska kunna handla utan moms . För unionsintern handel (det vill säga inom EU) råder det nämligen omvänd skattskyldighet. Det är alltså företagens ansvar att redovisa och betala momsen i Sverige. Företaget måste själva begära köparens VAT-nummer för att kunna fakturera utan moms. Försäljningen ska redovisas i momsdeklarationen .

Kontrollera VAT-nummer

Ibland vill man kontrollera ett företag innan man handlar något, exempelvis för att se att företaget faktiskt är vad de utger sig för att vara. Då kan man använda VIES (VAT Information Exchange System), vilket är en internettjänst som Europeiska kommissionen tagit fram. Här kan du kontrollera samtliga VAT-nummer inom EU:s medlemsstater.

Lär dig mer om fakturering

Det bästa med företagande är att få betalt, men hur går det till i praktiken? Vi har skapat en en guide om fakturering där vi reder ut begreppen och förklarar allt du behöver veta om fakturor och fakturering.