Vad är Omvänd skattskyldighet?

Omvänd skattskyldighet innebär att köparen är skyldig att betala in moms till staten.

Då används omvänd skattskyldighet

Vanligtvis är det den part som säljer varor eller tjänster som måste betala in momsen från försäljningen till staten, men det finns tillfällen då köparen istället har denna skyldighet. Detta kallas för omvänd skattskyldighet och i Sverige används det främst vid omsättning av byggtjänster till företag inom byggsektorn, men också bland annat vid omsättning av investeringsguld där säljaren är frivilligt skattskyldig, vid omsättning av guldmaterial, vid omsättning av utsläppsrätter för växthusgaser och vid omsättning av skrot och avfall av vissa metaller. Omvänd skattskyldighet kan även gälla i länder inom och utanför EU, men tillfällena när detta används kan då skilja sig åt.

Köparens och säljarens skyldigheter

I de fall som omvänd skattskyldighet ska gälla är det viktigt att säljaren skriver ”omvänd betalningsskyldighet” på fakturan och hänvisar till relevant bestämmelse i mervärdesskattelagen, mervärdesskattedirektivet eller annan uppgift som visar att köparen är skyldig att stå för momsen. Köparen ska i sin tur redovisa försäljningen i momsdeklarationen . Även om säljaren felaktigt skulle ha debiterat moms gäller omvänd skattskyldighet och köparen ska då be säljaren om en ny, rättad faktura. I annat fall måste köparen själv beräkna och redovisa momsen baserat på fakturabeloppet inklusive moms.

Avdragsrätt för säljare och köpare

Säljaren har avdragsrätt för ingående moms vid fall av omvänd skattskyldighet enligt de allmänna bestämmelserna, trots att denne inte ska redovisa någon utgående moms . Även köparen kan ha avdragsrätt för den ingående momsen, vilket denne själv beräknar, enligt de allmänna bestämmelserna och har man full avdragsrätt blir nettot alltså 0. Tänk dock på att den ingående och utgående momsen alltid måste redovisas i momsdeklarationen och att det inte är tillåtet med så kallad tyst kvittning. Tyst kvittning är en förenklingsregel som till exempel annars kan användas när en arbetsgivare inte behöver göra skatteavdrag på en viss ersättning till arbetstagaren och därmed inte redovisa detta i deklarationen, eftersom arbetstagaren i sin tur har avdragsrätt för denna.

Lär dig mer om skatter och moms

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.