Vad är Överskott?

Överskott är något som blir över. I företagssammanhang betyder överskott ett företags samlade vinster efter skatt.

Överskott och underskott, vinst och förlust

I företag talar man om vinst, förlust, överskott och underskott. Vinsten är intäkterna minus kostnaderna och om resultatet är negativt kallas det för förlust. Ett företags resultat syns i dess resultaträkning och kan alltså vara både positivt och negativt. När räkenskapsåret är slut överförs resultatet till det egna kapitalet i balansräkningen . Vinsten kan användas till nya investeringar eller aktieutdelning till ägare. Att få ett överskott, gå med vinst, är viktigt. Det är ett nyckeltal som berättar något om ett företags stabilitet och förmåga att klara motgångar. Ett företag som har ett stabilt samlat överskott har en god ekonomisk förmåga att klara även perioder med förluster. Om ett företag gått med förlust brukar man säga att det finns ett underskott i företaget.

Överskott i företag

Företag kan använda sitt överskott på olika sätt. Överskottet kan till exempel placeras på olika sätt för att ge en bättre avkastning . Man kan även investera i pensionssparande, ge aktieutdelning till företagets ägare eller använda överskottet för att investera i det egna bolaget eller i andra bolag.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.