Vad är Periodiseringsfond?

Periodiseringsfond innebär att skjuta upp en del av vinstskatten till senare år.

Vad innebär en periodiseingsfond?

Periodiseringsfond innebär att du kan skjuta upp en del av vinstskatten till senare år. Det ger företag möjlighet att använda perioderingsfonder till att utjämna sina resultat mellan olika år och därmed få en jämnare beskattning.

Hur mycket får avsättas i en periodiseringsfond?

En periodiseringsfond är en bokslutsdisposition där fysiska personer, inklusive delägare i handelsbolag och enskilda näringsidkare (enkild firma) får sätta av upp till 30 % av inkomsten i näringsverksamheten. Juridiska personer (som aktiebolag) får avsätta upp till 25 % av det skattemässiga resultatet.