Vad är Periodiseringsfond?

Tax allocation reserve

Periodiseringsfond innebär att skjuta upp en del av vinstskatten till senare år.

Relaterade ord

Aktiebolag Enskild firma Handelsbolag Juridisk person Resultat

Mer om Periodiseringsfond

Vad innebär en periodiseingsfond?

Periodiseringsfond innebär att du kan skjuta upp en del av vinstskatten till senare år. Det ger företag möjlighet att använda perioderingsfonder till att utjämna sina resultat mellan olika år och därmed få en jämnare beskattning.

Hur mycket får avsättas i en periodiseringsfond?

En periodiseringsfond är en bokslutsdisposition där fysiska personer, inklusive delägare i handelsbolag och enskilda näringsidkare (enkild firma) får sätta av upp till 30 % av inkomsten i näringsverksamheten. Juridiska personer (som aktiebolag) får avsätta upp till 25 % av det skattemässiga resultatet.

Behöver du hjälp med ditt företag?

Hitta en redovisningsbyrå nära dig
Illustration av livboj
5 1 5

Vad tyckte du om den här sidan?