Vad är Prokurist?

En prokurist är en person som har fått rätten att företräda en firmatecknare i ett handelsbolag eller en enskild firma i allt som har med företaget att göra.

Läs mer om prokurist

Företrädare i enskild firma och handelsbolag

Driver man ett handelsbolag eller en enskild firma och vill ta hjälp av en person som ska kunna företräda företaget i olika ärenden kan man registrera denne som prokurist. En prokurist får alltså en handelsfullmakt som kallas för prokura och som ger denne rätten att företräda firmatecknaren i allt som rör dennes näringsidkande. Det kan till exempel handla om bankärenden, inköp av varor eller att företräda näringsidkaren inför myndigheter och domstolar. En prokura med särskilt bemyndigande ger även prokuristen rätten att överlåta, upplåta eller göra en inteckning i företagets tomträtt eller fasta egendom.

Vem kan vara prokurist?

En prokura har ingen tidsbegränsning och behöver alltså inte förnyas för att fortsätta gälla, däremot kan den återkallas när som helst om man inte skulle vilja ha kvar sin prokurist. Det är möjligt att ge en prokura till antingen en fysisk eller juridisk person, men också till flera personer om den används gemensamt, vilket kallas för kollektivprokura. En prokurist kan man till exempel anmäla i samband med en nyregistrering av ett företaget och det är helt kostnadsfritt. För att prokuran ska gälla behöver dock inte prokuristen vara registrerad hos Bolagsverket, men det kan underlätta för att kontrollera prokuran och dess innehåll.

Fördelar med en prokurist

En prokurist kan underlätta för den som driver enskild firma eller handelsbolag och som inte har tid att ta hand om alla delar i den dagliga verksamheten. Genom att ta hjälp av en prokurist behöver näringsidkaren nämligen själv inte närvara vid ärenden som rör domstolar och myndigheter och kan istället lägga sin tid på annat. Det är dock inte möjligt att registrera en prokurist om man driver ett aktiebolag, utan då måste man teckna en så kallad generalfullmakt som fungerar på ungefär samma sätt som en prokura.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.