Vad är Rutavdrag?

Rutavdrag är en skattereduktion som ges till privatpersoner för hushållsarbeten i en bostad.

Läs mer om rutavdrag

Hur fungerar Rutavdrag?

Företag i vissa branscher kan ta betalt enligt de regler som gäller för RUT (rengöring, underhåll och tvätt). Om ditt företag erbjuder en tjänst som passar in i någon av kategorierna kan du upprätta en faktura enligt särskilda regler.

Hur mycket uppgår Rutavdraget till?

Din kund kan få Rutavdrag på högst 50 000 kr per person och år. Avdraget innebär att kunden kan få tillbaka 50% av arbetskostnaden från Skatteverket i form av en skattereduktion.

Vad bör en Rutfaktura innehålla?

Utöver de vanliga uppgifter som måste finnas med på en faktura bör en Rutfaktura innehålla följande uppgifter:

  • Din kunds personnummer.

  • Specifikation av den typ av arbete som har utförts.

  • Var och när arbetet utförts.

  • Hur kostnaden är fördelad på arbete, material och övrigt (t.ex. resekostnad, maskinkostnad och transportkostnad).

  • Fakturans totalbelopp exklusive och inklusive moms. Momsens storlek och procentsats ska också anges.

  • Storleken på skattereduktionen.

Lär dig mer om fakturering

Det bästa med företagande är att få betalt, men hur går det till i praktiken? Vi har skapat en guide om fakturering där vi reder ut begreppen och förklarar allt du behöver veta om fakturor och fakturering.