Vad är Skatteavdrag?

Skatteavdrag är ett avdrag för preliminär inkomstskatt som arbetsgivare betalar på den anställdes lön.

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter

En anställd har normalt A-skatt . Det betyder att arbetsgivaren gör skatteavdrag för preliminärskatten och betalar in arbetsgivaravgifter baserat på den anställdes lön . Hur mycket skatt arbetsgivaren drar av beror på vilken skattesats den anställde har. Faktorer som påverkar är bland annat i vilken kommun den anställde bor och om den anställde är medlem i Svenska kyrkan. Arbetsgivaren ska vid varje löneutbetalning meddela hur mycket skatt som dragits, vilket görs på lönespecifikationen. Om en arbetsgivare drar för lite skatt riskerar den anställde kvarskatt, det vill säga skillnaden mellan preliminiärskatten och den slutliga skatten. Den som driver näringsverksamhet har F-skatt och ansvarar själv för att skatter och avgifter betalas in. När en person både är anställd och driver näringsverksamhet tillämpas FA-skatt .

Förmåner och skattereduktion

Som anställd kan du även få olika förmåner via arbetet. En förmån är en ersättning för arbete utöver den vanliga lönen. Vanliga förmåner är tjänstebil, jobbmobil och fri eller subventionerad mat. Förmånsskatt betalas in till Skatteverket av arbetsgivaren och ska även registreras på den anställdes lönespecifikation. Det finns även en del skattebefriade förmåner upp till vissa gränsvärden, till exempel motion och friskvård, enklare förtäring och gåvor vid jul och jubileum. Som privatperson har du också möjlighet att göra skatteavdrag på din deklaration . Detta brukar kallas för skattereduktioner. Det finns många olika skattereduktioner men för att kunna göra en skattereduktion måste särskilda villkor vara uppfyllda. Rot- och rutavdrag är vanliga skattereduktioner.

Lär dig mer om skatter och moms

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.