Vad är Stiftelseurkund?

Stiftelseurkund är ett dokument som ska upprättas när ett aktiebolag grundas.

Stiftelseurkund för ett aktiebolag

När ett aktiebolag grundas ska en stiftelseurkund upprättas. En grundare till ett aktiebolag kan också kallas för stiftare. Stiftelseurkunden är helt enkelt ett protokoll som visar att stiftaren eller stiftarna har beslutat sig för att starta ett aktiebolag.

Stiftelseurkunden innehåller uppgifter om aktiebolaget. Bland annat ska det stå hur många aktier bolaget har, hur mycket aktierna kostar och hur aktierna är fördelade mellan stiftarna. Stiftelseurkunden ska vidare innehålla information om hur betalning för aktierna ska ske, när aktiebolaget ska starta och vad bolaget ska heta..

Stiftelseurkunden ska också ange namn, personnummer och postadress på styrelseledamöterna, eventuella suppleanter och revisorer, samt ett förslag till bolagsordning . Till sist ska stiftelseurkunden undertecknats av samtliga stiftare. Om en stiftare är en juridisk person är det den juridiska personens behöriga firmatecknare som skriver under stiftelseurkunden. Stiftelseurkunden ska registreras i original eller som en bestyrkt kopia till Bolagsverket .

Stiftelseurkunden används vid själva bildandet av aktiebolaget. När bolaget väl är grundad har stiftelseurkunden liten betydelse. När aktiebolaget har registrerat en stiftelseurkund ska också en bolagsordning registreras. Den utgör ramarna för bolaget.

Stiftelseurkund för en stiftelse

En stiftelseurkund kan också vara ett protokoll som beskriver en stiftelse. Där ska information om stiftelsens syfte, förvaltning och hur eventuella vinster ska förfogas finnas med.

Lär dig mer om att starta aktiebolag

Att starta eget aktiebolag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta aktiebolag som guidar dig steg för steg.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.