Vad är Sysselsatt kapital?

Sysselsatt kapital är summan av ett företags eget kapital och räntebärande skulder eller totala tillgångar minus räntefria skulder.

Läs mer om sysselsatt kapital

Formel för sysselsatt kapital

Sysselsatt kapital är kapital i företaget som dess ägare eller långivare, till exempel banker, lånar ut mot utdelning eller ränta. Det är den del av företagets tillgångar som finansieras av räntebärande skulder och eget kapital. Sysselsatt kapital är ett nyckeltal och räknas fram enligt formeln: totala tillgångar, det som brukar kallas balansomslutning, minus räntefria skulder till exempel leverantörsskulder och kortfristiga skatteskulder. Ett annat sätt att räkna fram sysselsatt kapital är att summera företagets eget kapital med räntebärande skulder. Uppskjuten skatteskuld och räntefria krediter är exempel på räntefria skulder som inte ingår i sysselsatt kapital. Ibland används arbetande kapital synonymt med sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital används när man ska räknar fram avkastning på sysselsatt kapital. På engelska kallas det ROCE, return on capital employed. Ett högt ROCE visar att företaget är effektivt och lönsamt.

Sysselsatt kapital för företagare

Sysselsatt kapital berättar något om effektiviteten och lönsamheten i ett företag men också hur väl man använder sin finansiering. Genom att analysera avkastning på sysselsatt kapital och vidta åtgärder som att förbättra rörelseresultatet och minska sysselsatt kapital kan företaget höja effektiviteten och lönsamheten. Nyckeltalet kan hjälpa företag att kontrollera verksamhetens avkastning och fördela risker. Avkastning på sysselsatt kapital kan även användas för att jämföra företag i samma bransch.

Lär dig mer om bokföring

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Är du nystartad?
Kom igång med Fortnox

Enkel och automatiserad bokföring. Du som är nystartad får valfritt programpaket kostnadsfritt i ett halvår.

Har du ett annat system?
Byt till Fortnox redan idag

Att byta till Fortnox går både snabbt och enkelt. Vi hjälper dig att flytta över data från ditt nuvarande program.