Vad är Täckningsbidrag?

Täckningsbidrag är ett nyckeltal som visar lönsamheten för en viss produkt.

När används täckningsbidrag?

Täckningsbidrag (TB) är ett nyckeltal som visar hur lönsam en produkt är att producera och sälja. Med andra ord visar täckningsbidraget hur mycket produkten bidrar till att betala företagets gemensamma kostnader. En produkt med högt täckningsbidrag ger i regel högre vinst .

Täckningsbidrag, totalt täckningsbidrag och täckningsgrad

När ett företag ska bestämma vilka produkter som är mest lönsamma att producera kan täckningsbidraget fungera som ett underlag för beslutet. Särintäkt är produktens pris och särkostnad de rörliga kostnader som finns i samband med produktionen, till exempel materialkostnader. Täckningsbidraget ska täcka företagets samkostnader, alltså dess fasta kostnader som till exempel administration, hyra av lokaler och datasystem, och även ge vinst. Begreppet totalt täckningsbidrag (TTB) används för en grupp av produkter eller för företagets samtliga produkter. För att göra det enklare att jämföra olika produkters täckningsbidrag används täckningsgrad som i procent visar hur mycket av produktens pris som utgör täckningsbidraget.

Formler för täckningsbidrag, totalt täckningsbidrag och täckningsgrad

Du hittar exempel och formler för att räkna täckningsbidrag i vår guide .

Lär dig mer om bokföring

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.